הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - סביבה ואזור  -  מים
 
מים
5. שפכים 1.  משקעים וימי גשם
6. חשבון מים 2. מצב משאבי המים
7. מים בחקלאות 3. הפקה וצריכה
8. רשויות מקומיות 4. איכות מים
  
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.12.2010 לראשונה בלמ"ס: חשבון לוויין של המים בישראל, 2006
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 29.5.2017 נתונים מתוך סקר פסולת ושפכים בענפי התעשייה והחשמל, 2014
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
  
פרסומים בנושא
חשבון לוויין של המים בישראל, 2008-2007 (פ"מ 1489)
מדדים לפיתוח בר קיימה בישראל, 2009 (פ"מ 1484)
החקלאות בישראל: חשבון ענף מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2010-2009 (פ"מ 1459)
הרשויות המקומיות בישראל, 2010 (פ"מ 1498)
פני החברה בישראל, דוח מס` 4, חשוון תשע"ב, אוקטובר 2011
... פרסומים נוספים
:מידע נוסף   
רשות המים
משרד הבריאות
המשרד להגנת הסביבה
  
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©