הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - סקר חברתי  -  הסדרי פנסיה וחיסכון לקראת פרישה מהעבודה- סקר 2002
 
הסדרי פנסיה וחיסכון לקראת פרישה מהעבודה- סקר 2002
English
הסקר החברתי 2002
הפרסום הנוכחי, בנושא הסדרי פנסיה וחיסכון לקראת פרישה, המבוסס על נתוני סקר 2002 , מתאר את כל אחד מחמשת סוגי הסדרי הפנסיה והחיסכון על פי תכונות דמוגרפיות וחברתיות של המשתתפים בו , וכן מצביע על מאפייני הצבירה בכל אחד מהסוגים. כמו כן, נבחנו שיעורי הכיסוי באמצעות הסדרים לקראת פרישה בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה , על פי מאפייניהן הדמוגרפיים והחברתיים. בנפרד, אופיינו אלה שקיבלו תשלומי פנסיה בעת עריכת הסקר, וכן אלה שלהם לא היה הסדר כספי כלשהו לקראת גיל פרישה. כמו כן, נבחנו עמדות ותפיסות בנושאים שונים הקשורים לפנסיה ולפרישה , כגון עמדות ביחס לגיל הפרישה הרצוי ותפיסות ביחס למידת האחריות של גופים שונים לרווחת הפרט לאחר פרישתו מהעבודה.
שאלון הסדרי פנסיה ופרישה מהעבודה
נושאי הסקר - הסדרי פנסיה ופרישה מהעבודה
נתוני ההשבה
מחולל הלוחות של הסקר החברתי
הודעות לעיתונות המתייחסות לסקר החברתי לשנת 2002>>>
מאגר הודעות לעיתונות בנושאי הסקר החברתי >>>
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל מספר 55 >>>
פרסומים בנושא
הסקר החברתי 2002 - כולל נושא ייחודי: הסדרי פנסיה וחיסכון לקראת פרישה (אינדיקטורים חברתיים מס` 9)
... פרסומים נוספים
מחקרים בנושא
אלפסי מיכל, אנשים עם מוגבלות בישראל בשנים 2002 ו- 2010, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2012
אלפסי מיכל, תעסוקת עצמאים בקרב אנשים עם מוגבלות בישראל בעשור האחרון, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2012
אלפסי מיכל, שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות 2002 - 2006, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2010
אלפסי מיכל, ערבים עם מוגבלות בישראל - דיוקן האוכלוסייה ומאפייני תעסוקה 2002 - 2006, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2010
אלפסי מיכל, אנשים עם מוגבלות בישראל 2002 - 2006 - דיוקן האוכלוסייה ומאפייני תעסוקה, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2009
מחקרים נוספים >>>
תוצרי PUF
תוצרי PUF בנושא סקר חברתי
סטטיסטי-קל
הסקר החברתי 2005-2002 (סטטיסטי-קל) הסקר החברתי 2005-2002 (סטטיסטי-קל)
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©