הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - סקר חברתי  -  מדידה של רווחת האוכלוסייה בישראל - סקר 2003
 
מדידה של רווחת האוכלוסייה בישראל - סקר 2003
English
הסקר החברתי 2003
רווחת האוכלוסייה בישראל הוא הנושא המיוחד שנחקר בשנת 2003 במסגרת המחזור השני של הסקר החברתי, בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. הנושא כולל תפישת המצב הכלכלי האישי, תחושת עוני, ויתורים על מוצרים ושירותים בעקבות קשיים כלכליים: מזון, חימום הבית, תרופות, ביגוד והנעלה, טיפולי שיניים ועוד. רווחה נפשית: תחושת לחץ, תחושת דיכאון, דאגות ועוד.
שאלון מדידה רב ממדית של רווחת אוכלוסיה
נושאי הסקר - מדידה רב ממדית של רווחת האוכלוסייה בישראל
נתוני ההשבה
מחולל הלוחות של הסקר החברתי
הודעות לעיתונות אחרונות בנושא הסקר החברתי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/08/2005 שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב ישראלים בני 20 ומעלה- ממצאים מתוך הסקר החברתי 2003
 Word קובץ ההודעה בפורמט  30/06/2005 המצב הרגשי של ישראלים בני 20 ומעלה - ממצאים מתוך הסקר החברתי 2003
מאגר הודעות לעיתונות בנושאי הסקר החברתי >>>
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל מספר 56 >>>
פרסומים בנושא
הסקר החברתי 2003 - כולל נושא ייחודי: סקר רווחת האוכלוסייה בישראל(אינדיקטורים חברתיים מס` 10)
... פרסומים נוספים
מחקרים בנושא
אלפסי מיכל, שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות 2002 - 2006, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2010
אלפסי מיכל, ערבים עם מוגבלות בישראל - דיוקן האוכלוסייה ומאפייני תעסוקה 2002 - 2006, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2010
אלפסי מיכל, אנשים עם מוגבלות בישראל 2002 - 2006 - דיוקן האוכלוסייה ומאפייני תעסוקה, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2009
מחקרים נוספים >>>
תוצרי PUF
תוצרי PUF בנושא סקר חברתי
  מידע נוסף >>>
סטטיסטי-קל
הסקר החברתי 2005-2002 (סטטיסטי-קל) הסקר החברתי 2005-2002 (סטטיסטי-קל)
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©