הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - רמת חיים:הוצאות והכנסות  -  הכנסות פרטים של בני 15 ומעלה
 
הכנסות פרטים של בני 15 ומעלה
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 26.3.2018 הכנסות עצמאים: ממצאים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2016
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
 
פרסומים בנושא
הכנסות של בני 15 ומעלה נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 (פ"מ 1678)
הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014 (פ"מ 1650)
הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2013 (פ"מ 1618)
סקר הכנסות 2011 (פ"מ 1524)
סקר הכנסות 2010 (פ"מ 1479)
סקר הכנסות 2009 (פ"מ 1439)
סקר הכנסות 2008 (פ"מ 1403)
סקר הכנסות 2007 (פ"מ 1357)
סקר הכנסות 2006 (פ"מ 1309)
סקר הכנסות 2005 (פ"מ 1288)
סקר הכנסות 2004(פ"מ 1264)
סקר הכנסות 2003 (פ"מ 1245)
... פרסומים נוספים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©