הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - רמת חיים:הוצאות והכנסות  -  נתונים על עשירונים וחמישונים
 
נתונים על עשירונים וחמישונים
לוחות מתוך פרסום "הכנסות של בני 15 ומעלה
נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית ברוטו לשכיר, לפי עשירון, מספר שנות לימוד, משלח יד (סיווג 2011) ומין
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי חמישון וקבוצת גיל
לוחות מתוך פרסום "הכנסות והוצאות משק הבית
נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015
סיכומים כלליים
"
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת (מוצרים בודדים) בחמישונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©