הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - סקר חברתי  -  רווחת האוכלוסייה בישראל - סקר 2013
 
רווחת האוכלוסייה בישראל - סקר 2013
הסקר החברתי 2013
הנושא השנתי של הסקר החברתי בשנת 2013 הוא רווחת האוכלוסייה בישראל - מדידה רב ממדית של העוני במדינת ישראל.
תופעת העוני ניתנת למדידה בצורות שונות, הן באמצעות שאלות עובדתיות-אובייקטיביות והן באמצעות שאלות סובייקטיביות על תפישה עצמית ושביעות רצון מתחומים שונים. הסקר בוחן את נושא רווחת האוכלוסייה והעוני מעבר לאינדיקאטורים פיננסיים, שלעיתים מוגבלים ביכולתם לזהות מצבי עוני ונתונים לבעיות מדידה רבות.

בסקר נשאלו שאלות בנושא חסכים חומריים (Material Deprivation). שאלות אלו מתייחסות לוויתורים בשל קשיים כלכליים של פרטים ומשקי בית על רכישה של מוצרים, שירותים ופעילויות, הנחשבים כחיוניים לפי התפיסה החברתית. נתונים אלה מספקים מבט ישיר על תנאי החיים של הפרט ומאפשר מימד משלים למדידה המקובלת של העוני באמצעות נתוני הכנסות. השאלות הותאמו לשאלון מסקר אירופי, כדי לאפשר השוואה בין לאומית. השאלון כולל חזרה על שאלות והרחבה שלהן, בנושא ויתורים על מוצרים ושירותים רפואיים ואחרים, ובנושא מצב רגשי ונפשי, שהופיעו בעבר
בשנים 2003, 2007 ו-2010 במסגרת נושא רווחת האוכלוסייה או נושא בריאות.

כמו כן נוספו שאלות על קבלת סיוע מהמגזר השלישי, כולל עמותות ומתנדבים. לראשונה, נכלל בסקר החברתי נושא תכונות אישיות המתייחס להיבטים של תחושת לחץ, יכולת שליטה, התמודדות עם בעיות, אופטימיות והערכה עצמית. לנושא זה חשיבות רבה במדידת רווחת הפרט. לדפוסי המחשבה, לתחושות ולדפוסי ההתנהגות של הפרט, יש קשר ישיר לרווחתו, והם קובעים את תפיסת המציאות של האדם ותגובתו לאותה מציאות.
שאלון רווחת האוכלוסייה בישראל
נושאי סקר חברתי 2013 - רווחת האוכלוסייה בישראל
הודעות לעיתונות אחרונות בנושא הסקר החברתי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/01/2015 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2013 בנושא תעסוקה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  02/12/2014 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2013 בנושא ההתנדבות בישראל לרגל יום המתנדב הבין-לאומי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/09/2014 רווחת הפרט בישראל: חששות בנוגע לעתיד הכלכלי - ממצאים מתוך הסקר החברתי 2013
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/08/2014 רווחת הפרט בישראל: עזרה הדדית ומצבים של בדידות, לחץ ומצוקה - ממצאים מתוך הסקר החברתי 2013
 Word קובץ ההודעה בפורמט  24/06/2014 רווחת האוכלוסייה בישראל, ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי 2013
 Word קובץ ההודעה בפורמט  01/06/2014 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2013 בנושא לקויי ראייה בישראל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  25/05/2014 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2013 בנושא לקויי השמיעה בישראל, לרגל יום השמיעה הארצי
מחולל הלוחות של הסקר החברתי
מאגר הודעות לעיתונות בנושאי הסקר החברתי >>>
פרסומים בנושא
הסקר החברתי 2013 - כולל נושא ייחודי: רווחת האוכלוסייה בישראל (פ"מ 1594)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
רווחת האוכלוסייה בישראל: הסקר החברתי 2013 (סטטיסטיקל מס` 141) רווחת האוכלוסייה בישראל: הסקר החברתי 2013 (סטטיסטיקל מס` 141)
 
מחקרים נוספים >>>
תוצרי PUF
תוצרי PUF בנושא סקר חברתי
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©