הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי  -  מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
 
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי במרץ 2016 , מדינת ישראל הצטרפה למדינות המתקדמות בעולם והשיקה את הדוח הממשלתי הראשון בנושא: איך החיים באמת?
הדוח, מספק תמונה שנתית ורחבה על מצב המשק, החברה והסביבה ומבט פנורמי של כלל התחומים שתורמים לאיכות החיים, ביניהם: איכות התעסוקה, ביטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך השכלה וכישורים, מעורבות אזרחית וממשל, סביבה, רווחה אישית וחברתית ורמת חיים חומרית.
  בחר נושא
   מדדי איכות חיים 2015 - קובץ נתונים לעיבוד xls לחץ לקבלת קובץ בפורמט
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 27.2.2017 מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 16.3.2016 מדדי איכות חיים , קיימות וחוסן לאומי - 2014-2013
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 6.4.2016 לרגל יום הבריאות העולמי החל ב-7.4.16 מה באמת מצב בריאות הגוף והנפש בישראל? נתוני בריאות מתוך הדוח הממשלתי הראשון למדדי איכות חיים
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 4.5.2016 נתוני העושר הלאומי של ישראל, מתוך הדוח הממשלתי למדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
פרסומים בנושא
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2015 (פ"מ 1654)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2015 (סטטיסטיקל מס` 157) מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2015 (סטטיסטיקל מס` 157)
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2014-2013 (סטטיסטיקל) מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2014-2013 (סטטיסטיקל)
 
הדו"ח הראשון, 2014 - מתודולוגיה ונתונים
דוח מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2014 pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מצגת מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2014 pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
  סרטון דוח מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי (מרץ 2017)
סרטון דוח מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי (מרץ 2016)  
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©