>
   לוחות ומבואות - שנתון סטטיסטי לישראל  2014 - מספר 65 
English
כל הלוחות והמבואות בקובץ אחד
:מידע נוסף מהשנתון הקדמה
תרשימים דבר העורכות
מפות Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט הערות הסבר
מפות אינטראקטיביות רשימת לוחות חדשים
  הודעה לעיתונות
  רשימת לוחות מהשנתון שלא מופיעים בשנתון זה
(Errata) תיקוני טעויות
(מפתח העניינים (אינדקס

  בחר נושא
חינוך והשכלה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך 8.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך ולפי מגזר מבצע ומגזר מממן 8.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כוחות הוראה בבתי ספר, לפי דרג חינוך ותכונות נבחרות 8.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כוחות הוראה בחינוך קדם-יסודי, לפי תכונות נבחרות 8.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים בחינוך קדם-יסודי ובמעונות יום, לפי בעלות על הגן, גיל הילד וקבוצת אוכלוסייה 8.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך קדם-יסודי, לפי סוג לקות וסוג מסגרת 8.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כוחות הוראה בבתי ספר בחינוך יסודי, לפי תכונות נבחרות 8.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי ספר, כיתות ותלמידים בחינוך יסודי 8.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך יסודי, לפי דרגת כיתה 8.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך יסודי, לפי פיקוח (חינוך עברי) 8.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות א-ו, לפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 8.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחזיות תלמידים ותחזיות ביקוש למורים בחינוך היסודי, לפי פיקוח 8.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הישגים של תלמידי כיתות ב בבחינות מיצ''ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית), לפי תכונות נבחרות 8.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הישגים של תלמידי כיתות ה בבחינות מיצ''ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית), לפי תכונות נבחרות 8.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך יסודי, לפי סוג לקות וסוג מסגרת 8.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים במסגרות חוץ-ביתיות, בפיקוח משרד החינוך ומשרד הרווחה, לפי גיל, פיקוח וסוג מסגרת 8.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות א-ו, לפי התמדה בלימודים בתשע"ג ובמעבר לתשע"ד, ולפי פיקוח, מין ושנת עלייה 8.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כוחות הוראה בבתי ספר בחינוך על-יסודי, לפי תכונות נבחרות 8.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי ספר, כיתות ותלמידים בחינוך על-יסודי 8.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך על-יסודי, לפי דרגת כיתה 8.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך על-יסודי, לפי פיקוח (חינוך עברי) 8.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות ז-יב, לפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 8.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחזיות תלמידים ותחזיות ביקוש למורים בחינוך העל-יסודי, לפי פיקוח 8.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הישגים של תלמידי כיתות ח בבחינות מיצ''ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית), לפי תכונות נבחרות 8.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים שקיבלו התאמות לקראת בחינות הבגרות, לפי תכונות נבחרות 8.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידי כיתות יב שנבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה 8.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים בבחינות בגרות, לפי זכאות לתעודה ותכונות נבחרות 8.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים בבחינות בגרות, לפי כיווני בחינה נבחרים ותכונות נבחרות 8.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אחוז זכאים מהנבחנים בבחינות בגרות במקצועות מוגברים נבחרים, לפי מין 8.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אחוז זכאים מהנבחנים בבחינות בגרות במקצועות מוגברים נבחרים, לפי תכונות נבחרות 8.30
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחני בגרות ממחזור לימודים תשס''ה, לפי זכאות לתעודת בגרות ב-2005 וב-2013 8.31
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות וזכאים לתעודה, לפי קבוצת אוכלוסייה ותכונות נבחרות 8.32
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך על-יסודי, לפי סוג לקות וסוג מסגרת 8.33
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני נוער במסגרות חוץ-ביתיות, בפיקוח משרד החינוך ומשרד הרווחה, לפי גיל, פיקוח וסוג מסגרת 8.34
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות ז-יב שנשרו ממערכת החינוך של משרד החינוך, בתשע"ג ובמעבר לתשע"ד, לפי דרגת כיתה, פיקוח, מין ושנת עלייה 8.35
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות ז-יב שנשרו ממערכת החינוך של משרד החינוך במהלך שנת הלימודים ובמעבר לשנת הלימודים הבאה, לפי מעבר למסגרת לימוד חלופית 8.36
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי ספר, כיתות ותלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד הכלכלה, לפי תכונות נבחרות 8.37
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד הכלכלה, לפי ענף הכשרה ומין 8.38
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 18-12 בעלי תיקים פליליים, לפי מסגרת לימודים, קבוצת אוכלוסייה ומין 8.39
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידי ישיבות, לפי סוג מוסד ואזרחות 8.40
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידי ישיבות, לפי תכונות נבחרות 8.41
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך על-תיכון, לפי תחום לימוד, שנת לימוד, מין וגיל 8.42
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אולפנים להנחלת הלשון העברית למבוגרים (אומדנים) 8.43
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מוסדות לחינוך מבוגרים, לפי תחום לימוד 8.44
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לומדים ומקבלי תעודה בקורסים להכשרה ולהשתלמות מקצועית למבוגרים בפיקוח משרד הכלכלה 8.45
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים במכינות קדם-אקדמיות, לפי מסלול ותכונות התלמידים 8.46
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
המשך לימודים גבוהים של תלמידי מכינות קדם-אקדמיות (בתוך 3 שנים), לפי תכונות נבחרות 8.47
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
המשך לימודים גבוהים של מסיימי תיכון בתוך שמונה שנים מסיום לימודיהם התיכוניים, לפי תכונות נבחרות 8.48
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים בשנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך שנבחנו בבחינה פסיכומטרית, לפי תחום לימוד 8.49
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועמדים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות, לפי תחום לימוד בעדיפות ראשונה, מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה, ולפי תוצאות הרשמה 8.50
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועמדים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון במכללות האקדמיות, לפי תחום לימוד בעדיפות ראשונה, מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה, ולפי תוצאות הרשמה 8.51
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועמדים ללימודי שנה ראשונה לתואר שני באוניברסיטאות, לפי תחום לימוד בעדיפות ראשונה, מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה, ולפי תוצאות הרשמה 8.52
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך מקרב בני 39-18, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ותואר 8.53
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר 8.54
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תחום לימוד 8.55
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומחוז מגורים 8.56
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תחום לימוד ותואר 8.57
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, לפי תואר, שנת לימוד, תחום לימוד, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומחוז מגורים 8.58
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים במכללות האקדמיות, לפי תחום לימוד ותואר 8.59
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים במכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, תחום התמחות ומסלול לימודים 8.60
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מאוניברסיטאות, ממכללות אקדמיות וממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר 8.61
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תואר ראשון מאוניברסיטאות, ממכללות אקדמיות וממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תחום לימוד 8.62
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מאוניברסיטאות, ממכללות אקדמיות וממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה 8.63
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מאוניברסיטאות, לפי תחום לימוד ותואר 8.64
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תואר ראשון מאוניברסיטאות וציוניהם הממוצעים, לפי מקצועות לימוד נבחרים 8.65
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מהמכללות האקדמיות, לפי תחום לימוד ותואר 8.66
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תחום התמחות ומסלול לימודים 8.67
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סטודנטים שהשלימו את לימודיהם לתואר ראשון מקרב אלה שהחלו ללמוד בשנים 2003-2001, לפי משך לימודים לתואר ביחס לפרק הזמן התקני, סוג מוסד ותחום לימוד 8.68
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סגל הוראה במכללות אקדמיות לחינוך לפי תכונות נבחרות 8.69
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שביעות רצון של סטודנטים שנה שנייה לתואר ראשון באוניברסיטאות ומבכללות אקדמיות, לפי נושא 8.70
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים בישראל בשנים 2007-1986 אשר שהו בשנת 2013 שלוש שנים ומעלה בחו"ל, לפי תואר, מין ותחום לימוד 8.71
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 15 ומעלה, לפי קבוצת אוכלוסייה, שנות לימוד, גיל ומין 8.72
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 15 ומעלה מועסקים ובלתי מועסקים, לפי שנות לימוד, גיל, מין, וקבוצת אוכלוסייה 8.73
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שכירים בני 15 ומעלה, לפי הכנסה חודשית ממוצעת ולפי קבוצת אוכלוסייה, מין, גיל ושנות לימוד 8.74
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית על מוסדות חינוך, לפי דרג חינוך 8.75
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי למידה, לפי קבוצת גיל 8.76
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ממוצע ציונים במדעים במבחני PISA, לפי מין 8.77
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ציונים במדעים ובמתמטיקה של תלמידי כיתות ח, לפי רקע כלכלי 8.78
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
גודל כיתה ממוצע, לפי דרג חינוך 8.79


 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©