לוחות ומבואות - נתונים שנתיים  2015
English
:מידע נוסף Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט הערות הסבר
מפות (Errata) תיקוני טעויות
תרשימים  

  בחר נושא
בינוי
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בינוי - נתונים נבחרים 22.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעה גולמית בבינוי, לפי ייעוד, יוזם הבנייה, מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 22.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עוסקים, משרות, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות בענף בינוי (סיווג 2011) 22.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן ענף בינוי (סיווג 2011) 22.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תעסוקה בענף בינוי 22.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה, לפי ייעוד 22.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה למגורים, לפי יוזם הבנייה, צורת יישוב ומחוז 22.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה שלא למגורים, לפי ייעוד ומחוז 22.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות וחדרים 22.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות, לפי מאפייני בניין 22.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות, לפי יוזם הבנייה, צורת יישוב ומחוז 22.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית - שנמכרו ושנותרו למכירה 22.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חודשי בנייה - ממוצע לדירה ולבניין בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם הבנייה ולפי שטח בניין 22.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה, בניינים ודירות בבנייה ביזמה פרטית, לפי שנת קבלת היתר הבנייה 22.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סלילת כבישים, לפי מחוז, סוג ורוחב 22.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הרחבה ושיקום כבישים, לפי מחוז, סוג וציפוי 22.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הנחת צינורות מים, לפי מחוז, קוטר וחומר הצינורות 22.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הנחת צינורות ביוב ותיעול, לפי מחוז 22.18


 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©