לוחות ומבואות - נתונים שנתיים  2017
English
:מידע נוסף Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט הערות הסבר
מפות (Errata) תיקוני טעויות
תרשימים  

  המשך     בחר לוח לפי נושא

 
 
17. שוקי הכספים וההון
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נכסים כספיים בידי הציבור 17.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אמצעי תשלום ופיקדונות הציבור 17.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אשראי לציבור באמצעות מוסדות בנקאיים 17.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אשראי לציבור באמצעות תאגידים בנקאיים מסחריים 17.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערך שוק של איגרות חוב הרשומות בבורסה לניירות ערך, לפי סוג איגרת 17.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערך שוק של מניות וניירות ערך הניתנים להמרה הרשומים בבורסה לניירות ערך, לפי ענפי מסחר 17.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
גיוס הון באמצעות הבורסה לניירות ערך, לפי סוג נייר ערך 17.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדים של שיעורי תשואה כוללים לאיגרות חוב נסחרות בבורסה לניירות ערך 17.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדים של שיעורי תשואה כוללים למניות נסחרות בבורסה לניירות ערך, לפי ענפי מסחר 17.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שערי חליפין יציגים של מטבעות חוץ 17.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שערי חליפין יציגים ממוצעים של מטבעות חוץ 17.11
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©