לוחות ומבואות - נתונים שנתיים  2015
English
>
:מידע נוסף Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט הערות הסבר
מפות (Errata) תיקוני טעויות
תרשימים  

  בחר נושא
אוכלוסייה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה 2.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי דת 2.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין וגיל 2.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי דת, מצב משפחתי, מין וגיל 2.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל, מין ומספר זכרים ל-1,000 נקבות 2.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים, לפי יבשת מוצא, מין וגיל 2.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים, לפי יבשת מוצא, מחוז, נפה וצורת יישוב 2.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים, לפי ארץ מוצא וגיל 2.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים, לפי יבשת מוצא, יבשת לידה ותקופת עלייה 2.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחזיות אוכלוסייה בישראל לשנים 2035-2015, לפי קבוצת אוכלוסייה, מין וגיל 2.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה יהודית בעולם ובישראל 2.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקורות גידול האוכלוסייה 2.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקורות גידול האוכלוסייה, לפי מחוז, קבוצת אוכלוסייה ודת 2.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקורות גידול האוכלוסייה, לפי צורת יישוב, קבוצת אוכלוסייה ודת 2.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי מחוז, נפה ודת 2.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי מחוז, נפה, דת וקבוצת אוכלוסייה 2.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, נפה ואזור טבעי 2.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי מחוז, נפה וצורת יישוב 2.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל ומין, מחוז ונפה 2.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל, מין וצורת יישוב 2.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה 2.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי מעמד מוניציפלי ומחוז 2.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
צפיפות האוכלוסייה לקמ"ר יבשתי, לפי מחוז ונפה 2.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה וצפיפות לקמ''ר ביישובים שמנו 5,000 תושבים ויותר ב-31/12/2014 2.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים, אוכלוסייה וצפיפות לקמ''ר, לפי מטרופולין ויישובים נבחרים 2.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הגירה פנימית בין יישובים, לפי מחוז וקבוצת אוכלוסייה 2.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הגירה פנימית בין יישובים, לפי מחוז, נפה וצורת יישוב 2.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח יבשתי, אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסייה - השוואות בין-לאומיות 2.28


 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©