לוחות ומבואות - נתונים שנתיים  2018
English
>
:מידע נוסף Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט הערות הסבר
מפות (Errata) תיקוני טעויות

  בחר נושא
תנועה טבעית
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישואין, גירושין, לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי דת 3.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי קבוצת אוכלוסייה 3.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים ומתגרשים, לפי מחוז מגורים ודת 3.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים ומתגרשים, לפי צורת יישוב מגורים ודת 3.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים, לפי גיל ומין 3.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
גיל נישואין חציוני, ממוצע וממוצע משוקלל, לפי מצב משפחתי קודם ודת 3.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים, לפי גיל, מצב משפחתי קודם ודת 3.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
זוגות יהודים שנישאו, לפי מצב משפחתי קודם של החתן ושל הכלה 3.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
זוגות יהודים שנישאו בישראל והתגרשו, לפי שנת נישואין ומשך נישואין 3.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מתגרשים, לפי גיל, מין ודת 3.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, פטירות ופטירות תינוקות, לפי מחוז ונפה, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, פטירות ופטירות תינוקות, לפי צורת יישוב, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי פריון, לפי גיל ודת 3.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי פריון, גיל ממוצע של האם ויחס מינים בלידה, לפי תכונות נבחרות של האם 3.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, לפי גיל האם ולפי תכונות נבחרות של האם 3.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, לפי סדר לידה, קבוצת אוכלוסייה ודת האם 3.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי לנשים יהודיות רווקות, לפי גיל 3.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יילודים בלידות יחיד ובלידות מרובות עוברים, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת וגיל האם 3.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות מת במשקל 500 גרם ומעלה, לפי תכונות נבחרות 3.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הפסקות היריון בבתי חולים, לפי סעיף החוק 3.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פניות לוועדות להפסקת היריון, לפי תכונות נבחרות 3.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פניות לוועדות להפסקת היריון, לפי דת, מצב משפחתי, גיל ותכונות נבחרות 3.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אישורים להפסקת היריון, לפי גיל, מצב משפחתי, דת, שבוע היריון וסעיף החוק 3.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוחלת חיים, לפי מין, דת וקבוצת אוכלוסייה 3.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוחלת חיים בגילים נבחרים, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה 3.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי תמותה ל-1,000 תושבים, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין 3.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה של יהודים ואחרים בני 45 ומעלה, לפי גיל, מין ויבשת לידה 3.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי תמותה, לפי סיבה (כל האוכלוסייה) (לפי 10-ICD) 3.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה, לפי סיבה וקבוצת אוכלוסייה (לפי 10-ICD) 3.30
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה, לפי סיבה, מין וגיל (לפי 10-ICD) 3.31
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי תמותת תינוקות, לפי סיבות נבחרות, דת וגיל 3.32
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוחלת חיים ותמותת תינוקות - השוואות בין-לאומיות 3.33


 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©