מילון מונחים
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
אוזון (O3) (הנושא: סביבה) א
אוטובוס (הנושא: תחבורה)
אוטובוס זעיר (הנושא: תחבורה)
אוכלוסייה כפרית (הנושא: מונחים גאוגרפיים)
אוכלוסייה ממוצעת (הנושא: אוכלוסייה)
אוכלוסייה נוכחת (דה פקטו) (הנושא: אוכלוסייה)
אוכלוסייה עירונית (הנושא: מונחים גאוגרפיים)
אוכלוסייה קבועה (דה יורה) (הנושא: אוכלוסייה)
אוכלוסיית ישראל (הנושא: אוכלוסייה)
אוכלוסיית סקר (הנושא: מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה)
אולפן המשך (הנושא: חינוך והשכלה)
אולפן קיבוץ (הנושא: חינוך והשכלה)
אולפן ראשוני (הנושא: חינוך והשכלה)
אוניברסיטה (הנושא: חינוך והשכלה)
אוניית צובר (הנושא: תחבורה)
אופנוע (הנושא: תחבורה)
אורח (הנושא: תיירות ושירותי הארחה)
אורח ישראלי (הנושא: תיירות ושירותי הארחה)
אורח תייר (הנושא: תיירות ושירותי הארחה)
אזהרה (רישום) (הנושא: תחבורה)

1 2 3 4
הבא
כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
אנרגיה ומים
בינוי
בריאות
חינוך והשכלה
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים כלליים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
מחירים
מחקר ופיתוח
ממשלה ורשויות מקומיות
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
עבודה
עלייה והגירה בינלאומית
עסקים
פשיעה
רווחה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©