מילון מונחים - ממשלה ורשויות מקומיות
לעמוד הנושא באתר לעמוד הנושא באתר הלמ"ס
1. גביית ארנונה למגורים
2. הוצאות מימון בתקציב הרגיל של הרשות המקומית
3. היטל פיתוח
4. הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות
5. הצעה לסדר היום
6. השתקעות ראשונה של עולים
7. השתתפות בעלי נכסים בתקציב הבלתי הרגיל
8. השתתפות משרדי הממשלה בתקציב הרגיל של רשות מקומית
9. השתתפות משרדי ממשלה בתקציב הבלתי רגיל
10. ועדות הכנסת
11. חקיקת חוקים
12. יחס תלות
13. מאזן הגירה ביישוב
14. מדד הפריפריאליות
15. מדד הקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות
16. מלוות בתקציב הבלתי רגיל של רשות מקומית
17. מלוות לאיזון בתקציב הרגיל של רשות מקומית
18. מענק כללי לאיזון בתקציב הרגיל של הרשות המקומית
19. קרנות הרשות בתקציב הבלתי רגיל
20. רכישות מים
21. שאילתא
22. תלונה לנציב תלונות הציבור שהוכרעה לגופו של עניין
23. תקבולים בתקציב הבלתי רגיל של רשות מקומית
24. תקבולים בתקציב הרגיל של רשות מקומית
25. תקבולים בתקציב הרשות המקומית
26. תקבולים סופיים בתקציב הרגיל של רשות מקומית
27. תקבולים עבור חינוך ברשות מקומית
28. תקבולים עבור רווחה ברשות מקומית
29. תקבולים עצמיים בתקציב של רשות מקומית
30. תקציב בלתי רגיל של רשות מקומית
31. תקציב רגיל של רשות מקומית
32. תקציב של רשות מקומית
33. תשלומים בתקציב הבלתי רגיל של רשות מקומית
34. תשלומים בתקציב הרגיל של הרשות המקומית
35. תשלומים בתקציב הרשות המקומית

כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
אנרגיה ומים
בינוי
בריאות
חינוך והשכלה
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים כלליים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
מחירים
מחקר ופיתוח
ממשלה ורשויות מקומיות
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
עבודה
עלייה והגירה בינלאומית
עסקים
פשיעה
רווחה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©