מילון מונחים - תיירות ושירותי הארחה
לעמוד הנושא באתר לעמוד הנושא באתר הלמ"ס
מידע נוסף:
למ"ס - הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993
1. אורח
2. אורח ישראלי
3. אורח תייר
4. אחוז התפוסה של חדרים
5. אחוז התפוסה של מיטות
6. אירוח כפרי בקיבוצים ובמושבים שיתופיים
7. אירוח כפרי פרטי
8. חדר בשירותי הארחה
9. חדרים אפשריים
10. ישראלי היוצא לחו"ל
11. לינה
12. מבקר
13. מבקר יום
14. מיטה
15. מלון אחר
16. מלון תיירות
17. משך שהייה
18. משרות בשירותי הארחה
19. משרות שכיר בשירותי הארחה
20. נוסע בשיוט
21. פדיון בשירותי הארחה
22. פדיון ממוצע לחדר
23. רווח ותמורה להון
24. רמת מלון
25. תייר
26. תמורה למשרות בשירותי הארחה
27. תפוקת ענף סוכני תיירות
28. תשומות קנויות בשירותי הארחה

כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
אנרגיה ומים
בינוי
בריאות
חינוך והשכלה
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים כלליים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
מחירים
מחקר ופיתוח
ממשלה ורשויות מקומיות
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
עבודה
עלייה והגירה בינלאומית
עסקים
פשיעה
רווחה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©