מילון מונחים
כיול  (סופי) המונח:

Calibration

המונח באנגלית:

708
קוד מונח:

קליברציה

שמות נוספים:

מונחים סטטיסטיים - אמידה

נושא:

התאמת משקלות כך שאומדן סך הכל של משתנים מסוימים יתאים לנתון חיצוני.

הגדרה:

בסקר כוח אדם המשקלות מכוילים כך שאומדנים של סך הכל נפשות לפי מין, גיל ומשתנים גאוגרפיים שווים לאומדנים דמוגרפיים.

דוגמאות:

16/08/2012

עדכון אחרון:
כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
אנרגיה ומים
ביטוח
בינוי
בריאות
חינוך והשכלה
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים כלליים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
מחירים
מחקר ופיתוח
ממשלה ורשויות מקומיות
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
משקי בית - תכונות כלכליות
סביבה
עבודה
עלייה והגירה בינלאומית
עסקים
פשיעה
קופות גמל
רווחה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©