מילון מונחים
מדד ג'יני המונח:

Gini coefficient

המונח באנגלית:

מקדם ג'יני

שמות נוספים:

משקי בית - רמת חיים

נושא:

מדד למדידת אי-השוויון בחלוקת ההכנסות, בין משקי הבית. מדד זה מקבל ערכים בין '0' - לציון שוויון מלא, לבין '1' - לציון אי-שוויון מלא.

הגדרה:

סקר הוצאות משק הבית

מקור הנתונים:

19/06/2016

עדכון אחרון:
כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
אנרגיה ומים
בינוי
בריאות
חינוך והשכלה
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים כלליים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
מחירים
מחקר ופיתוח
ממשלה ורשויות מקומיות
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
עבודה
עלייה והגירה בינלאומית
עסקים
פשיעה
רווחה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©