מספר הדירות בהיתרי בנייה
ביוזמה פרטית,לפי יישוב ושנת
הוצאת ההיתר
חלק מהנתונים לגבי תקופות קודמות מתעדכנים בשל ניכוי כפילויות עם הבנייה ביוזמה ציבורית
מתוך היישובים הישראלים באזור יהודה ושומרון, כולל רק את היישובים מעל 10,000 תושבים
נמצאו 1210 רשומות העונים לבקשה
מציג דף 1 מתוך 121 דפים
מספר דירות המעמד
המוניציפלי
או שם
המועצה
האזורית
שם היישוב סמל
היישוב
סך הכל 2016
מינואר עד מרץ
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 1995-
2007
4 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 ללא מעמד אבו ג'ווייעד שבט 967
351 2 21 19 9 9 12 34 27 3 215 מועצה מקומית אבו גוש 472
1572 10 85 102 66 85 84 75 86 104 875 מועצה מקומית אבו סנאן 473
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ללא מעמד אבו סריחאן שבט 935
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ללא מעמד אבו עבדון שבט 958
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ללא מעמד אבו עמאר שבט 1042
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ללא מעמד אבו עמרה שבט 932
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ללא מעמד אבו קורינאת שבט 968
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ללא מעמד אבו רובייעה שבט 966
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ללא מעמד אבו רוקייק שבט 961
             1 דף
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©