מספר הדירות בהיתרי בנייה
ביוזמה פרטית,לפי יישוב ושנת
הוצאת ההיתר
חלק מהנתונים לגבי תקופות קודמות מתעדכנים בשל ניכוי כפילויות עם הבנייה ביוזמה ציבורית
מתוך היישובים הישראלים באזור יהודה ושומרון, כולל רק את היישובים מעל 10,000 תושבים
נמצאו 1210 רשומות העונים לבקשה
מציג דף 1 מתוך 121 דפים
מספר דירות המעמד
המוניציפלי
או שם
המועצה
האזורית
שם היישוב סמל
היישוב
סך הכל 2016
מינואר עד מרץ
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 1995-
2007
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אל בטוף חמאם 993
303 9 25 18 18 15 25 22 10 17 144 אל בטוף עוזייר 528
96 0 7 3 13 9 0 0 0 0 64 אל בטוף רומאנה 539
211 7 15 12 9 12 3 4 12 5 132 אל בטוף רומת הייב 997
74 0 0 0 1 1 3 1 1 4 63 אלונה אביאל 679
55 0 2 1 1 0 0 0 0 1 50 אלונה גבעת ניל"י 360
89 0 0 0 2 1 3 0 1 2 80 אלונה עמיקם 773
13 0 3 2 7 1 0 0 0 0 0 אשכול אבשלום 1311
19 0 0 0 2 1 1 0 4 0 11 אשכול אוהד 1046
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 אשכול אורים 403
             1 דף
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©