English
תחזית פרסום הודעות לתקשורת
לשבוע הקרוב : 15/07/2018 - 19/07/2018

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום
ראשון 15.7 חודשית מדד המחירים לצרכן - יוני 2018 (210) 18:30
ראשון 15.7 חודשית מדד מחירי תשומות - יוני 2018 (208) 18:30
ראשון 15.7 חודשית שינוי במחירי שוק הדירות - יוני 2018 (209) 18:30
ראשון 15.7 חודשית מדד מחירי יצרן - יוני 2018 (207) 18:30
שני 16.7 חודשית החשבונות הלאומיים - אומדן 3 לרבע ראשון 2018 (212) 13:00
שני 16.7 שנתית יצוא סחורות לפי ענף כלכלי וארצות - 2017 (211) 13:00
רביעי 18.7 שנתית הסקר החברתי - רפואה מונעת, בדיקות וחיסונים - 2017 (214) 13:00
רביעי 18.7 חודשית סקר משרות פנויות - יוני 2018 (213) 13:00
חמישי 19.7 חודשית סחר חוץ לפי ארצות - יוני 2018 (215) 13:00

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©