English
תחזית פרסום הודעות לתקשורת
לשבוע הקרוב : 26/03/2017 - 30/03/2017

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום
ראשון 26.3 חודשית פדיון (מכירות) ברשתות שיווק - פברואר 2017 (089) 13:00
שלישי 28.3 שנתית מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות - תשע"ו - 2016/2015 (090) 13:00
רביעי 29.3 חודשית רכישות בכרטיסי אשראי - פברואר 2017 (091) 13:00
חמישי 30.3 חודשית לקט אינדיקטורים כלכליים - דצמבר 2016-פברואר 2017 (092) 13:00

חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©