English
תחזית פרסום הודעות לתקשורת
לשבוע הקרוב : 22/10/2017 - 26/10/2017

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום
ראשון 22.10 חודשית כמות מבוקשת של דירות חדשות - אוגוסט 2017 (307) 13:00
ראשון 22.10 שנתית השליטה בשפה האנגלית בישראל מתוך סקר מיומנויות בוגרים - 2015 (308) 13:00
שני 23.10 חודשית תאונות דרכים עם נפגעים - ספטמבר 2017 (309) 13:00
רביעי 25.10 חודשית לינות במלונות תיירות - ספטמבר 2017 (310) 13:00
רביעי 25.10 חודשית סקר משרות פנויות - ספטמבר 2017 (311) 13:00
חמישי 26.10 חודשית סחר החוץ של ישראל: ייבוא וייצוא של סחורות - ספטמבר 2017 (312) 13:00

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©