English
תחזית הודעות לתקשורת
מועדי פרסום הודעות לתקשורת : 25/02/2018 - 01/03/2018

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום מספר הודעה
שני 26.2 חודשית פדיון (מכירות) ברשתות שיווק - ינואר 2018 13:00
שני 26.2 שנתית ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2006-2016 13:00
שלישי 27.2 שנתית מאזן האנרגיה - 2017 13:00
שלישי 27.2 חודשית תאונות דרכים עם נפגעים - ינואר 2018 13:00
רביעי 28.2 חודשית לקט אינדיקטורים כלכליים - נובמבר 2017- ינואר 2018 13:00
רביעי 28.2 חודשית רכישות בכרטיסי אשראי - ינואר 2018 13:00
רביעי 28.2 חודשית סקר כח אדם - ינואר 2018 13:00
רביעי 28.2 שנתית ממצאי פרויקט ההשוואה הבינלאומית על שווי כוח הקנייה ppp - 2014 13:00

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©