English
תחזית הודעות לתקשורת
מועדי פרסום הודעות לתקשורת : 22/07/2018 - 26/07/2018

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום מספר הודעה
ראשון 22.7 חודשית תאונות דרכים עם נפגעים - יוני 2018 (216) 13:00
שני 23.7 שנתית דמוגרפיה של עסקים - 2017 (217) 13:00
שלישי 24.7 שנתית פדיון, משרות שכיר, תמורה לעבודת שכירים ויצוא סחורות לפי ענפים בחברות רב-לאומיות זרות - 2013-2012 (219) 13:00
שלישי 24.7 חודשית לינות במלונות תיירות - יוני 2018 (218) 13:00
רביעי 25.7 שנתית לקט נתונים לרגל ט"ו באב - 2017 (220) 13:00
חמישי 26.7 חודשית הייצור התעשייתי - מאי 2018 (221) 13:00
חמישי 26.7 חודשית מדדי פידיון לכל ענפי המשק - מאי 2018 (222) 13:00
חמישי 26.7 חודשית פדיון (מכירות) ברשתות שיווק - יוני 2018 (224) 13:00
חמישי 26.7 חודשית ייצוא שירותים - מאי 2018 (223) 13:00

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©