English
תחזית הודעות לתקשורת
מועדי פרסום הודעות לתקשורת : 27/05/2018 - 31/05/2018

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום מספר הודעה
ראשון 27.5 חודשית פדיון (מכירות) ברשתות שיווק - אפריל 2018 (152) 13:00
ראשון 27.5 שנתית בעלי תואר שלישי שעסקו בבתר דוקטורט - 2016 (153) 13:00
שני 28.5 שנתית מאזן אספקת המזון - 2016 (155) 13:00
שני 28.5 שנתית תאונות דרכים עם נפגעים - סיכום שנת 2017 (156) 13:00
שני 28.5 חודשית ייצוא שירותים - מרס 2018 (154) 13:00
שלישי 29.5 שנתית הפשיעה בישראל - 2017 (157) 13:00
רביעי 30.5 חודשית רכישות בכרטיסי אשראי - אפריל 2018 (158) 13:00
חמישי 31.5 חודשית סקר כח אדם - אפריל 2018 (159) 13:00

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©