English
תחזית הודעות לתקשורת
מועדי פרסום הודעות לתקשורת : 22/04/2018 - 26/04/2018

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום מספר הודעה
שני 23.4 חודשית כמות מבוקשת של דירות חדשות - פברואר 2018 (108) 13:00
שלישי 24.4 חודשית סקר משרות פנויות - מרס 2018 (109) 13:00
שלישי 24.4 שנתית הרשויות המקומיות בישראל - 2016 (110) 13:00
רביעי 25.4 חודשית לינות במלונות תיירות - מרס 2018 (111) 13:00
רביעי 25.4 חודשית תאונות דרכים עם נפגעים - מרס 2018 (112) 13:00
רביעי 25.4 שנתית האוכלוסייה הדרוזית בישראל - לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב - 2017 (113) 13:00
רביעי 25.4 חודשית סחר החוץ של ישראל - יבוא ויצוא של סחורות - מרס 2018 (114) 13:00

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©