English
תחזית הודעות לתקשורת
מועדי פרסום הודעות לתקשורת : 10/12/2017 - 15/12/2017

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום מספר הודעה
ראשון 10.12 חודשית יציאות ישראלים לחו"ל - נובמבר 2017 (361) 13:00
ראשון 10.12 חודשית כניסות מבקרים לישראל - נובמבר 2017 (360) 13:00
שני 11.12 שנתית תוחלת חיים בישראל - 2016 (362) 13:00
שני 11.12 חודשית סקר אמון הצרכנים - נובמבר 2017 (363) 13:00
רביעי 13.12 חודשית סחר החוץ של ישראל: ייבוא וייצוא של סחורות - נובמבר 2017 (366) 13:00
רביעי 13.12 רבעונית פדיון ותעסוקה במלונות תיירות - יולי-ספטמבר 2017 (365) 13:00
רביעי 13.12 חודשית כמות מבוקשת של דירות חדשות - אוקטובר 2017 (364) 13:00
חמישי 14.12 רבעונית מאזן התשלומים של ישראל - יולי-ספטמבר 2017 (367) 13:00
שישי 15.12 חודשית מדד המחירים לצרכן - נובמבר 2017 (370) 14:30
שישי 15.12 חודשית מדד מחירי תשומות - נובמבר 2017 (369) 14:30
שישי 15.12 חודשית מדד מחירי יצרן - נובמבר 2017 (368) 14:30

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©