English
תחזית הודעות לתקשורת
מועדי פרסום הודעות לתקשורת: 23/07/2017 - 27/07/2017

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום
ראשון 23.7 חודשית תאונות דרכים עם נפגעים - יוני 2017 (212) 13:00
ראשון 23.7 חודשית ייצוא שירותים - מאי 2017 (213) 13:00
שני 24.7 חודשית לינות במלונות תיירות - יוני 2017 (214) 13:00
שלישי 25.7 חודשית פדיון (מכירות) ברשתות שיווק - יוני 2017 (215) 13:00
שלישי 25.7 שנתית ממצאים מסקר מו"פ עסקי - 2015 (216) 13:00
רביעי 26.7 שנתית עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל - 2016 (217) 13:00
חמישי 27.7 חודשית נתונים מסקר כוח אדם - יוני 2017 (218) 13:00

חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©