English
תחזית הודעות לתקשורת
מועדי פרסום הודעות לתקשורת : 21/10/2018 - 25/10/2018

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום מספר הודעה
שני 22.10 חודשית תאונות דרכים עם נפגעים - ספטמבר 2018 (312) 13:00
שלישי 23.10 חודשית לינות במלונות תיירות - ספטמבר 2018 (313) 13:00
רביעי 24.10 שנתית לקט נתונים לרגל יום ההליכה העולמי - 2017 (314) 13:00
חמישי 25.10 חודשית ביקוש והיצע בשוק העבודה - רבע שני 2018 (316) 13:00
חמישי 25.10 חודשית סקר משרות פנויות - ספטמבר 2018 (315) 13:00

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©