הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - משקי בית; משפחות  -  תכונות דמוגרפיות
 
תכונות דמוגרפיות
English
רקע והגדרות pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט
>>>  משפחות >>>  משקי בית
מספר משקי הבית 2016 2,470,200
 pdf Excel נתונים נבחרים לשנת 2016    -  לשנים קודמות
שנה משקי בית ביישובים
מספר המשפחות 2016 2,020,900
 pdf Excel נתונים נבחרים לשנת 2016    -  לשנים קודמות
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 3.9.2017 הכנסות והוצאות של משקי בית עם שני ילדים או יותר עד גיל שש: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.10.2009 פערים בין המינים במבט חברתי: ממצאים נבחרים מ"דוח פני החברה בישראל", מס' 2
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 13.2.2018 משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.1.2013 סקירת המצב הדמוגרפי בישראל לשנת 2011
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 15.11.2017 לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 3.10.2018 יום האזרח הוותיק הבין-לאומי 2018
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 6.3.2018 לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2018
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 24.12.2017 האוכלוסייה הנוצרית בישראל - נתונים לרגל חג המולד, 25.12.2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 20.8.2018 האוכלוסייה המוסלמית בישראל - נתונים לרגל חג הקורבן
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 9.5.2018 לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2017-2015)
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
פרסומים בנושא
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2015-2014, על פי סקרי כוח אדם (פ"מ 1700)
... פרסומים נוספים
פרסומים מתוך "כלים,  מחקרים וניירות עבודה"
הסדרי מגורים של צעירים בישראל בשנת 2000, לפי מאפיינים דמוגרפיים ותכונות חברתיות-כלכליות
סטטיסטי-קל
סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל) סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל)
נשים וגברים 2007-1987 (סטטיסטי-קל) נשים וגברים 2007-1987 (סטטיסטי-קל)
בני 65 ומעלה, 2003 (סטטיסטי-קל)- רק באנגלית בני 65 ומעלה, 2003 (סטטיסטי-קל)- רק באנגלית
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©