הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - עבודה ושכר  -  שכר חודשי ממוצע ומשרות שכיר
 
שכר חודשי ממוצע ומשרות שכיר
English
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אוגוסט 2018 10,609 ש"ח
08/11/2018 - עודכן ב
מאגר הנתוניםמאגר הנתונים
מבוא, הסברים, הגדרות ומקורות  pdf  לחץ לקבלת קובץ בפורמט
4.  תעסוקה ושכר של רשויות מקומיות 1.  תעסוקה ושכר של ישראלים
5.  תעסוקה ושכר של עובדי מדינה 2.  תעסוקה ושכר של ישראלים וזרים
6.  תעסוקה ושכר לפי מגזרים 3.  תעסוקה ושכר - נתונים מנוכי עונתיות
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 7.11.2018 השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: אוגוסט 2018
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
¦תחזית שנתית - פרסום הודעות לתקשורת לשנת 2017
  
שכר ממוצע למשרת שכיר- סדרות רב שנתית
1. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (כולל משרות של עובדים זרים)
2. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים ושל עובדים מחו"ל)
  
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
"ירחון שכר ותעסוקה" אחרון
  
פרסומים בנושא
החלפת מדגם מדדי תעסוקה ושכר, 2005 (לקט 15/2006)
עבודה ושכר (פרסום 10 בסדרת פרסומי יובל במלאת חמישים למדינה)
התפתחות ענף ההיטק בישראל בשנים 1995-1999 : כוח אדם ושכר (נייר עבודה מס` 1)
... פרסומים נוספים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©