הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ענפי הכלכלה   -  תעשייה
 
תעשייה
English
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 מדיניות עדכוני סטטיסטיקה בתחום עסקים-כלכלה
נתוני תעשייה מסקר הערכת המגמות בעסקים  
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 24.6.2015 פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים מרס-מאי 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 21.6.2015 הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה - פברואר - אפריל 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 21.6.2015 מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ: אפריל 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 29.6.2015 רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: מרס-מאי 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.7.2014 ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2012
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 7.7.2014 דמוגרפיה של עסקים - שרידות ותנועות של עסקים 2013-2011
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.5.2013 מאפיינים עיקריים של פעילות* המגזר העסקי בענפי התעשייה, החשמל, המים, הבינוי, המסחר, השירותים, התחבורה והתקשורת בשנת 2010
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס מאגר הנתונים של הלמייס
הירחון הסטטיסטי לישראל
מדדי עלות לשעת עבודה בתעשייה נתוני מגמה לפי הענפים
 
לוחות: מדדי שכר ועלות לשעת עבודה לשכיר בתעשייה, לפי ענף ראשי
ראה נתונים במאגר הנתונים של הלמ"ס
 
נתונים שנתיים - לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל"
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
למפה -משרות בתעשייה, לפי עצמה טכנולוגית ונפה 2010
פרסומים בנושא
מדדי תעשייה, כרייה וחציבה 2012 סיכומים שנתיים (פ"מ 1578)
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2012 ( פ"מ 1586)
סקר תעשייה, 2010 (פ"מ 1547)
דמוגרפיה של עסקים מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2011-2003 (פ"מ 1541 )
מדדי תעשייה 2011 - סיכומים שנתיים (פ"מ 1540)
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2011-2009 (פ"מ 1532)
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011 (פרסום טכני מס` 80)
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2008 (פ"מ 1443)
... פרסומים נוספים
פרסומים מתוך "כלים,מחקרים וניירות עבודה"
שם הפרסום
תכנית החשיפה והשפעתה על הרכב היבוא 1988 -2000
התפתחות כלכלית בתעשייה בישראל לפי עצמה טכנולוגית בשנים 2003-1995
סקרי תעשייה 1990-2003 (1+,5+)
תיאור נתונים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
סדרות נתונים xls לחץ לקבלת קובץ בפורמט
סטטיסטי-קל
תעשייה 1995-2005 (סטטיסטי-קל)
 
סקרי הערכות עסקים וצרכנים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©