הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ענפי הכלכלה   -  תעשייה
 
תעשייה
English
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 מדיניות עדכוני סטטיסטיקה בתחום עסקים-כלכלה
נתוני תעשייה מסקר הערכת המגמות בעסקים  
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.5.2016 פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: פברואר-אפריל 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 24.5.2016 הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה : ינואר- מרס 2016:
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 24.5.2016 מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מרץ 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 8.5.2016 רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: ינואר-מרס 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.7.2015 ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2013
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 12.7.2015 דמוגרפיה של עסקים - שרידות ותנועות של עסקים 2014-2012
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 8.6.2015 מאפיינים עיקריים של פעילות המגזר העסקי כפי שהתקבלו מסקר ענפי הכלכלה בשנת 2012
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס מאגר הנתונים של הלמייס
הירחון הסטטיסטי לישראל
מדדי עלות לשעת עבודה בתעשייה נתוני מגמה לפי הענפים
 
לוחות: מדדי שכר ועלות לשעת עבודה לשכיר בתעשייה, לפי ענף ראשי
ראה נתונים במאגר הנתונים של הלמ"ס
 
נתונים שנתיים - לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל"
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
למפה -משרות בתעשייה, לפי עצמה טכנולוגית ונפה 2010
פרסומים בנושא
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2012 (פ"מ 1628)
סקר ענפי הכלכלה 2012 (פ"מ 1623)
תעשייה, כרייה וחציבה מדדים וסיכומים שנתיים 2013 (פ"מ 1615)
פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2012 (פ"מ 1605)
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2011 (פ"מ 1585)
מדדי תעשייה, כרייה וחציבה 2012 סיכומים שנתיים (פ"מ 1578)
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2012 ( פ"מ 1586)
דמוגרפיה של עסקים מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2011-2003 (פ"מ 1541 )
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2011-2009 (פ"מ 1532)
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011 (פרסום טכני מס` 80)
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2008 (פ"מ 1443)
... פרסומים נוספים
פרסומים מתוך "כלים,מחקרים וניירות עבודה"
שם הפרסום
תכנית החשיפה והשפעתה על הרכב היבוא 1988 -2000
התפתחות כלכלית בתעשייה בישראל לפי עצמה טכנולוגית בשנים 2003-1995
סקרי תעשייה 1990-2003 (1+,5+)
תיאור נתונים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
סדרות נתונים xls לחץ לקבלת קובץ בפורמט
סטטיסטי-קל
תעשייה, 2014-2012 (סטטיסטיקל מס` 146)
תעשייה 1995-2005 (סטטיסטי-קל)
 
סקרי הערכות עסקים וצרכנים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©