הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ענפי הכלכלה   -  חקלאות
 
חקלאות
English
מפקד החקלאות יצא לדרך...
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
7.  שטחי גידולים 1.  חשבון ענף החקלאות
8.  בעלי חיים 2.  תפוקה
9.  מדד מחירי תפוקה ותשומה בחקלאות 3.  יצוא ויבוא
10.  מאזן אספקת המזון 4.  תשומה והון
11. חקלאות וסביבה 5.  מים
   6. תוצר מקומי
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 11.6.2018 מפקד החקלאות יוצא לדרך
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.5.2018 מאזן אספקת המזון 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 16.5.2018 "ארץ זבת חלב ודבש", החלב והדבש בישראל - לרגל חג השבועות
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
  
לוחות מתוך פרסום "רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות ;אפריל-יוני 2018":
השוואות בין-לאומיות >>>
לקטלוג הפרסומים והתוצרים >>>
  
מצגות
חישוב מחירי תפוקה חקלאית pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
חשבון ענף החקלאות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
סקר שטחים חקלאיים ופעילות חקלאית pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
קרן נזקי טבע pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
שינוי אקלים וההיבט החקלאי pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
חשבון ענף החקלאות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
פערי מחירים פירות וירקות 2010-2011 pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
השוואת הנתונים של תוצרת צמחית מהמקורות השונים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
?הסטטיסטיקה החקלאית לאן pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
פליטות גזי חממה מחקלאות, שימושי קרקע ויערנות אוקטובר 2011 pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©