הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ענפי הכלכלה   -  תיירות ושירותי הארחה
 
תיירות ושירותי הארחה
English
4. חשבונות לווין (אינדיקאטורים כלכלים בתיירות) 1.  שירותי הארחה- מלונות ואירוח אחר
5.  תעופה 2.  כניסות ויציאות של מבקרים מחו"ל
6.  תיירות עולמית 3.  כניסות ויציאות של ישראלים
  
 מדיניות עדכוני סטטיסטיקה בתחום עסקים-כלכלה
נתוני מלונאות מסקר הערכת המגמות בעסקים  
  
פרסומים בנושא
תיירות 2016(פ"מ 1707)
תיירות 2015 (פ"מ 1658)
תיירות 2014 (פ"מ 1625)
תיירות ושירותי הארחה 2000-2012 (סטטיסטי-קל)
רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה
תיירות ושירותי הארחה 2010-1990 (סטטיסטי-קל)
חשבון הלוויין של התיירות בישראל (סקירה כלכלית על-פי לוח היצע ושימושים 2004)(פ"מ 1393)
... פרסומים נוספים
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 24.7.2018 לינות במלונות תיירות: ינואר-יוני 2018
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 9.8.2018 כניסות מבקרים לישראל: ינואר-יולי 2018
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 9.8.2018 יציאות ישראלים לחו"ל ביולי 2018
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.6.2018 פדיון ותעסוקה במלונות תיירות ינואר-מרס 2018
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
סטטיסטי-קל
סטטיסטיקל - תיירות ושירותי הארחה 2015 סטטיסטיקל - תיירות ושירותי הארחה 2015
תיירות ושירותי הארחה: 2014 (סטטיסטיקל) תיירות ושירותי הארחה: 2014 (סטטיסטיקל)
תיירות ושירותי הארחה: 2013-2000 (סטטיסטיקל) תיירות ושירותי הארחה: 2013-2000 (סטטיסטיקל)
 
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
מילון המונחיםמילון המונחים
סקרי הערכות עסקים וצרכנים
  
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©