הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - כלכלת ישראל   -  מאזן תשלומים
 
מאזן תשלומים
English
עודף/ גירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים (מנוכה עונתיות)  רבע שני 2018 795 מיליוני דולרים
17/09/2018 - עודכן ב
הסברים, הגדרות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס מאגר הנתונים של הלמייס
 תחזית שנתית - הודעות לתקשורת בנושא מאזן התשלומים-2017
7. החשבון הפיננסי 1. מאזן התשלומים - סיכום
8. נכסים והתחייבויות של המשק עם חו"ל 2. החשבון השוטף - סיכום
9. המאזן הלאומי של המשק עם חו"ל 3. חשבון הסחורות
10. אינדיקטורים למאזן התשלומים
      והשוואות בין-לאומיות למדינות ה OECD, לשנים 2010-1995
4. חשבון השירותים
11. פעילות חברות רב-לאומיות בישראל (גלובליזציה) 5. חשבון ההכנסות הראשוניות
12. ריכוזיות היצוא והיבוא במשק 6. חשבון ההכנסות המשניות והעברות הון
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.9.2018 סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון השני של שנת 2018
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.5.2018 מסחר בין לאומי בשירותים עסקיים לפי מדינות, 2014-2011
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 1.5.2018 מסחר בין-לאומי בשירותים עסקיים, לפי סוג שירות וענף כלכלי 2014
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 31.7.2017 מחקר ופיתוח של חברות רב-לאומיות בישראל: 2013-2012
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 29.3.2018 השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל, לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות - 2016-2014
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 1.11.2018 יצוא שירותים - אוגוסט 2018
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 30.7.2018 מסחר בין-לאומי בשירותים עסקיים בישראל 2017-2013
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 24.7.2018 פדיון, משרות שכיר, תמורה לעבודת שכירים ויצוא סחורות לפי ענפים בחברות רב-לאומיות זרות (חברות IN) בשנת 2013
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
 • התפתחות החשבון הפיננסי לפי סוגי השקעה ומגזרים מוסדיים
 • מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק עם חו"ל
 • יצוא שירותי מו"פ ממכירת חברות הזנק (Start-up ) לחו"ל
 • מסחר בין לאומי בשירותים לשנים 2011-2012 : יצוא
 • מסחר בין לאומי בשירותים לשנים 2011-2012: יבוא
 • קישורים לפרסומים של מוסדות בינלאומיים
  pdfזכויות משיכה מיוחדות (SDR ) - הגדרה והסברים  
  לוחות מתוך פרסום "מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2018":
   חיפוש
  נבחרת להשתתף בסקר
  לשאלון טרומפקד
  הלמס בבתי ספר
  מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
  ימי עיון, הרצאות ומצגות
  צרו קשר
  מכרזים ודרושים
  RSS שירות
  הדרך הקלה לשירותי הממשלה
  © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©