הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ממשלה ורשויות מקומיות  -  תאונות דרכים
 
תאונות דרכים
English
שיטות - מתודולוגיה  pdf  לחץ לקבלת קובץ בפורמט
ממצאים עיקריים  pdf  לחץ לקבלת קובץ בפורמט
הגדרות והסברים  pdf  לחץ לקבלת קובץ בפורמט
קובץ puf מקוצר של תאונות דרכים עם נפגעים 2017 - להורדה
מילון המונחיםמילון המונחים
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 23.8.2018 תאונות דרכים עם נפגעים - יולי 2018
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.5.2018 תאונות דרכים עם נפגעים - סיכום שנת 2017
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
פרסומים בנושא
תאונות דרכים עם נפגעים 2016 חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1691)
תאונות דרכים עם נפגעים 2016 - חלק ב`: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1692)
תאונות דרכים עם נפגעים 2015, חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1643)
תאונות דרכים עם נפגעים` 2015: חלק ב - תאונות בדרכים לא-עירוניות
... פרסומים נוספים
: לוחות ותרשימים
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים תאונות דרכים עם נפגעים
נהגים המעורבים בתאונות דרכים נפגעים בתאונות דרכים
:כלים לעיבוד עצמי של הנתונים
יצירת מפות וניתוח מרחבי - תאונות דרכים עם נפגעים מחולל לוחות - תאונות דרכים עם נפגעים
יצירת מפות וניתוח מרחבי - מערכת תחבורה ביישובים מחולל לוחות - מערכת תחבורה ביישובים
:מידע נוסף
מידע נוסף בנושא תחבורה באתר הלמ"ס
משרד התחבורה
מידע משנים קודמות
הזמנת עבודים מיוחדים
סטטיסטי-קל
תאונות דרכים עם נפגעים 1996-2010 (סטטיסטי-קל) תאונות דרכים עם נפגעים 1996-2010 (סטטיסטי-קל)
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©