הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - חברה   -  הסקר החברתי
 
הסקר החברתי
English
הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החל משנת 2002, בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. הסקר נעשה על מדגם חדש בכל שנה. הסקר מספק מידע מעודכן על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל. במדינות מפותחות שונות נערך סקר חברתי שוטף, המשמש מקור למידע על תנאי החיים של האוכלוסייה.
הסקר החברתי מורכב משני חלקים עיקריים: גרעין קבוע, המכיל מספר רב של שאלות במגוון תחומי חיים, כגון: בריאות, דיור, תעסוקה, השכלה, מצב כלכלי, שימוש במחשב, דת ודתיות ועוד, וחלק מתחלף, המוקדש בכל שנה לנושא חדש אחד או שניים, הנחקרים בהרחבה.
סקר 2018 - מוביליות חברתית
סקר 2017 - בריאות ואורח חיים
סקר 2016 - תנאי עבודה והתארגנויות עובדים
סקר 2015 - עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית
סקר 2014 - איכות הסביבה והון חברתי
סקר 2013 - רווחת האוכלוסייה בישראל
סקר 2012 - הסדרי פנסיה ופרישה והתארגנויות עובדים
סקר 2011 - למידה לאורך החיים ושימוש בשפות
סקר 2010 - בריאות ואורח חיים ושימוש במחשב ובאינטרנט
סקר 2009 - דתיות ומשפחתיות
סקר 2008 - מוביליות חברתית
סקר 2007 - רווחת האוכלוסייה ועמדות כלפי שירותי ממשל
סקר 2006 - מטפלים ללא תמורה כספית
סקר 2005 - השתתפות בכוח העבודה
סקר 2004 - סידורים לילדים והקשר לתעסוקת הורים
סקר 2003 - מדידה של רווחת האוכלוסייה בישראל
סקר 2002 - הסדרי פנסיה וחיסכון
מתודולוגיה
אוכלוסיית הסקר, מסגרת הדגימה ושיטת האמידה, איסוף נתונים
הודעות לעיתונות בנושא הסקר החברתי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  04/12/2018 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2017 בנושא התנדבות לרגל יום המתנדב הבין-לאומי החל ב-5 בדצמבר 2018
 Word קובץ ההודעה בפורמט  20/11/2018 לקט נתונים בנושא עישון, מתוך הסקר החברתי 2017
 Word קובץ ההודעה בפורמט  24/10/2018 לרגל יום ההליכה הבין-לאומי: לקט נתונים בנושא פעילות גופנית, מתוך הסקר החברתי 2017
 Word קובץ ההודעה בפורמט  03/09/2018 לקט נתונים בנושאי בריאות ואורח חיים, מתוך הסקר החברתי 2017: משקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/07/2018 לקט נתונים בנושאי בריאות מתוך הסקר החברתי 2017 בנושא: רפואה מונעת - חיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/06/2018 רווחת האוכלוסייה בישראל וויתורים בשל קשיים כלכליים: ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי 2017
 Word קובץ ההודעה בפורמט  05/06/2018 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2017 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  29/04/2018 התנדבות, מעורבות אזרחית ותחושות אמון, מתוך הסקר החברתי 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  11/02/2018 התארגנויות עובדים וזכויות עובדים בישראל, מתוך הסקר החברתי 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  05/12/2017 שכירים בישראל: מאפייני ניהול ומגדר מתוך הסקר החברתי 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/10/2017 לקט נתונים בנושא מאפייני עבודה ואיזון עבודה-חיים בקרב מועסקים מתוך הסקר החברתי 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  15/08/2017 לקט נתונים בנושא תנאים פיזיים ומצוקות של מועסקים מתוך הסקר החברתי 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/07/2017 מחולל הלוחות של הסקר החברתי 2016 זמין באינטרנט
 Word קובץ ההודעה בפורמט  02/07/2017 לקט נתונים בנושא תנאי עבודה והעסקה בישראל: סקר חברתי וסקר כוח אדם 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  04/06/2017 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2016 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  07/02/2017 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי רשות האוכלוסין וההגירה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  17/01/2017 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי המוסד לביטוח לאומי ולשכות הרווחה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  13/12/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי הרשות המקומית של יישוב המגורים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  04/12/2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא התנדבות לרגל יום המתנדב הבין-לאומי החל ב-5 בדצמבר 2016
 Word קובץ ההודעה בפורמט  13/11/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי התחבורה הציבורית
 Word קובץ ההודעה בפורמט  19/09/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי משטרת ישראל ושירותי בתי המשפט
 Word קובץ ההודעה בפורמט  28/08/2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא: עמדות הציבור כלפי מערכת החינוך בישראל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  16/08/2016 מחולל הלוחות של הסקר החברתי 2015 זמין באינטרנט
 Word קובץ ההודעה בפורמט  26/07/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי שירותי הבריאות בישראל
 Word קובץ ההודעה בפורמט  10/07/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: אמון הציבור במוסדות, בגופים ובארגונים שונים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  02/06/2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה
 Word קובץ ההודעה בפורמט  19/05/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא: איכות חיים באזור המגורים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  16/05/2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא לקויי השמיעה בישראל, לרגל יום השמיעה הארצי
 Word קובץ ההודעה בפורמט  18/04/2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא הון חברתי וקשרים חברתיים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  14/03/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא: צרכנות ושיקולים סביבתיים
 Word קובץ ההודעה בפורמט  24/01/2016 לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא: ביקורים של ישראלים בשטחים פתוחים ועמדות לגבי שימורם
מאגר הודעות לעיתונות בנושאי הסקר החברתי >>>
פרסומים בנושא סקר חברתי >>>
מחקרים ודוחות המתבססים על הסקר החברתי >>>
יום עיון "עשור לסקר החברתי" >>>
תוצרי PUF בנושא סקר חברתי >>>
שאלונים >>>
נושאי הסקר בשאלונים >>>
נתוני ההשבה >>>
סטטיסטי-קל >>>
נתונים מתוך הסקר החברתי (סטטיסטי-קל)הון חברתי 2014 איכות הסביבה: נתונים מתוך הסקר החברתי (סטטיסטי-קל) 2014 הסקר החברתי-2013 (סטטיסטי-קל) הסקר החברתי2012-2011 (סטטיסטי-קל) הסקר החברתי2010-2009 (סטטיסטי-קל) הסקר החברתי 2007-2008 (סטטיסטי-קל) הסקר החברתי2005-2002 (סטטיסטי-קל)
חבילת קובץ סקר חברתי 2017 זמינה לשימוש הציבור(PUF)
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©