הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - תחבורה  -  כלי רכב
 
כלי רכב
שיטות - מתודולוגיה pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט ממצאים עיקריים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט הגדרות והסברים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מילון המונחיםמילון המונחים
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.5.2018 כלי-רכב מנועיים בישראל בשנת 2017
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf פדיון בענפי תחבורה נבחרים
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים פיזיים נבחרים של ענפי תחבורה
לוחות מתוך פרסום "רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2018"
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf ערך היבוא של כלי רכב, אביזרים וחלקי חילוף
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf סלילת כבישים והרחבה ושיקום של כבישים, לפי מחוז וסוג דרך
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נפח תנועה יומי ותאונות דרכים עם נפגעים בקטעי דרך נבחרים
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf כלי רכב מנועיים, לפי סוג רכב
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט משאיות, לפי סוג דלק, משקל כולל ושנת עלייה לכביש
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נסועה (קילומטרז'), לפי סוג רכב
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט ממוצע נסועה (קילומטרז') לרכב, לפי סוג רכב, ולפי גיל, סוג דלק ומשקל כולל
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נסועה (קילומטרז') לא-עירונית, לפי יום בשבוע
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
מפות מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
נפח תנועה יומי בקטעי דרך נבחרים, בדרכים לא-עירוניות, בימים ראשון עד חמישי
נתונים רב שנתיים - לוחות מתוך פרסום "כלי רכב מנועיים ;2016":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf כלי רכב מנועיים, לפי סוג
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf אחוז השינוי במספר כלי הרכב המנועיים, כל שנה לעומת קודמתה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הגיל הממוצע של כלי רכב מנועיים, לפי סוג כלי רכב
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf כלי רכב מנועיים, לפי סוג וארץ ייצור
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf רמת מינוע, לפי סוג כלי רכב
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf אוכלוסייה, כלי רכב מנועיים ורמת מינוע בישראל ובמדינות נבחרות החברות ב-OECD
פרסומים בנושא
מורשים לנהוג 2016 (פ"מ 1687)
כלי רכב מנועיים 2016 (פ"מ 1688)
... פרסומים נוספים
מידע משנים קודמות
להפקה עצמית של לוחות ומפות חזור לעמוד הראשי של תחבורה
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©