הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסייה   -  אוכלוסיית ישראל
 
אוכלוסיית ישראל
English
אוכלוסייה לסוף  אוקטובר 2018 8,940.4 אלף
02/12/2018 - עודכן ב
יישובים בישראל
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
סקירה דמוגרפית לשנת 2011 pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 אוכלוסיית ישראל לפי תכונות דמוגרפיות
1. אוכלוסייה בשנים נבחרות 7. אוכלוסייה לפי מצב משפחתי
2. מקורות גידול אוכלוסייה 8. ילדים
3. אוכלוסייה לפי דת ורמת דתיות 9. אזרחים ותיקים
4. אוכלוסייה לפי גיל 10. יהודים בעולם
5. אוכלוסייה לפי מין 11. תחזית אוכלוסייה
6. אוכלוסיית עולים וקבוצות מוצא  
  אוכלוסייה ומרכיבי גידול ביישובים ובאזורים סטטיסטיים, 2016
אוכלוסייה ביישובים לפי מין, גיל ואזור סטטיסטי, 2016  
אוכלוסייה ביישובים מעורבים לפי אזורים סטטיסטיים מאוחדים, קבוצת אוכלוסייה וגיל, 2016  
אוכלוסייה ביישובים מעל 5,000 תושבים ועולי 1990+, 2016  
מרכיבי גידול ביישובים, 2016  
מרכיבי גידול ביישובים עירוניים לפי מחוז נפה, 2016  
מרכיבי גידול ביישובים מעורבים לפי אזורים סטטיסטיים וקבוצות אוכלוסייה , 2016  
מרכיבי גידול לפי צורת יישוב, שם יישוב ואזור סטטיסטי, 2016  
  
  אוכלוסייה ומרכיבי גידול ביישובים ובאזורים סטטיסטיים, 2015 >>>
  
   אוכלוסייה ומרכיבי גידול ביישובים ובאזורים סטטיסטיים, 2014 >>>
  
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 7.11.2018 70 שנה למפקד האוכלוסין הראשון
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 13.2.2018 משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 4.9.2018 ישראל במספרים ערב ראש השנה תשע"ט: נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים 2018
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 9.5.2018 לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2017-2015)
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 16.4.2018 מדינת ישראל במספרים לרגל 70 שנה להקמתה
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.4.2018 האוכלוסייה הדרוזית בישראל - לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 6.3.2018 לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2018
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 31.12.2017 אוכלוסיית ישראל בפתחה של שנת 2018
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 24.12.2017 האוכלוסייה הנוצרית בישראל - נתונים לרגל חג המולד, 25.12.2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 18.11.2018 לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2018
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 20.8.2018 האוכלוסייה המוסלמית בישראל - נתונים לרגל חג הקורבן
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 5.11.2018 האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל - לקט נתונים לרגל חג הסיגד
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
מפקד דיירי מוסדות לינה
  הגדרות והסברים
 דיירי מוסדות, לפי מין וקבוצת גיל
 דיירי מוסדות ביישובים עירוניים, ביישובים כפריים וביישובים מוסדיים, לפי סוג מוסד ומין
 דיירי מוסדות לפי קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה, גיל ומין
פרסומים בנושא
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
נשים וגברים - 2016 (סטטיסטיקל מס` 166) נשים וגברים - 2016 (סטטיסטיקל מס` 166)
אוכלוסיית ישראל: 2014-2005 (סטטיסטיקל מס` 143) אוכלוסיית ישראל: 2014-2005 (סטטיסטיקל מס` 143)
נשים וגברים 2011-1990 (סטטיסטי-קל) נשים וגברים 2011-1990 (סטטיסטי-קל)
נשים וגברים 2009-1990 (סטטיסטי-קל) נשים וגברים 2009-1990 (סטטיסטי-קל)
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©