הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסייה  -  נישואין
 
נישואין
English
גירושין
הגדרות והסברים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 pdf Excel נישואין - נתונים נבחרים
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.7.2018 לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ז - 2018
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 13.2.2018 משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
נישואין של ישראלים בחו"ל 2016-2000
הגדרות והסברים
נתונים שנתיים
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נישואין, גירושין, לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי דת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נישאים ומתגרשים, לפי מחוז מגורים ודת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נישאים ומתגרשים, לפי צורת יישוב מגורים ודת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נישאים, לפי גיל ומין
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט גיל נישואין חציוני, ממוצע וממוצע משוקלל, לפי מצב משפחתי קודם ודת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נישאים, לפי גיל, מצב משפחתי קודם ודת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט זוגות יהודים שנישאו, לפי מצב משפחתי קודם של החתן ושל הכלה
 
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 
פרסומים בנושא
תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2014-2013 (פ"מ 1693)
תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2012-2010
תנועה טבעית: נישואין וגירושין, 2009-2008 (פ"מ 1551)
... פרסומים נוספים
 
פרסומים מתוך "כלים,  מחקרים וניירות עבודה"
זמן הדיווח על נישואין של ישראלים שנערכו בחו"ל
על הקשר בין השכלת בני הזוג ותוחלת הנישואין
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©