הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסייה  -  גירושין
 
גירושין
English
נישואין
הגדרות והסברים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 pdf Excel גירושין - נתונים נבחרים
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 7.11.2018 70 שנה למפקד האוכלוסין הראשון
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נישואין, גירושין, לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי דת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נישאים ומתגרשים, לפי מחוז מגורים ודת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט זוגות יהודים שנישאו בישראל והתגרשו, לפי שנת נישואין ומשך נישואין
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מתגרשים, לפי גיל, מין ודת
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
פרסומים בנושא
תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2014-2013 (פ"מ 1693)
תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2012-2010
תנועה טבעית: נישואין וגירושין, 2009-2008 (פ"מ 1551)
... פרסומים נוספים
פרסומים מתוך "כלים,  מחקרים וניירות עבודה"
שיעור גירושין כולל בישראל
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©