הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - מקבלי תעודות ותארים   -  מקבלי תעודת בגרות
 
מקבלי תעודת בגרות
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 5.9.2011 כרבע מנבחני הבגרות ב-2002 שלא עמדו בכל הדרישות בעת סיום הלימודים השלימו בגרות עד 2010
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 30.1.2018 מגמות במתמטיקה ובמדעים בחטיבה העליונה, 2016-2006
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 2.11.2005 הישגי התלמידים ממגמות עתירות מדע וידע בנתיב הטכנולוגי היו הגבוהים ביותר במערכת החינוך בשנת 2003
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נבחנים בבחינות בגרות שנבחנו ברמת חמש יחידות לימוד במקצועות נבחרים, לפי תכונות נבחרות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט זכאים לתעודת בגרות שנבחנו ברמת חמש יחידות לימוד במקצועות נבחרים, לפי תכונות נבחרות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נבחני בגרות ממחזור לימודים תשס"ט, לפי זכאות לתעודת בגרות ב-2009 וב-2017
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות וזכאים לתעודה, לפי קבוצת אוכלוסייה ותכונות נבחרות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך העל-יסודי, לפי סוג לקות וסוג מסגרת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תלמידים בכיתות ז-יב שנשרו ממערכת החינוך של משרד החינוך בתשע"ז ובמעבר לתשע"ח, לפי דרגת כיתה, פיקוח, מין ושנת עלייה
פרסומים מתוך "כלים,  מחקרים וניירות עבודה"
פרסומים בנושא
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים, 2012 (פ"מ 1639)
נבחנים בבחינות הבגרות בנתיב הטכנולוגי, 2003 (לקט 2/2006)
תלמידי כיתות י"ב, נבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים, 2003-2002 (פ"מ 1233)
... פרסומים נוספים
 
מצגות:
אינפלציה בציוני הבגרות בישראל
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©