הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - לידות ופריון  -  הריונות ידועים
 
הריונות ידועים
לידות חי
נתונים נבחרים
לידות מת
2014
פניות לוועדות להפסקות היריון
2014
לידות חי
2016
1,026 18,646 181,405
 לידות מת - נתונים נבחרים   לידות מת - נתונים נבחרים  פניות לוועדות להפסקות היריון- נתונים נבחרים   פניות לוועדות להפסקות היריון- נתונים נבחרים לידות חי  - נתונים נבחרים   לידות חי- נתונים נבחרים
לוחות שנתיים- 2014
לידות חי, לידות מת ופניות לוועדות להפסקת היריון, לפי יבשת וארץ לידה
לידות חי, לידות מת ופניות לוועדות להפסקת היריון, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת
לידות חי, לידות מת ופניות לוועדות להפסקת היריון, לפי מחוז מגורים וישוב מגורים
לידות חי, לידות מת ופניות לוועדות להפסקת היריון, לפי מצב משפחתי
לידות חי, לידות מת ופניות לוועדות להפסקת היריון, לפי גיל האישה
לוחות שנתיים- 2013
לוחות שנתיים- 2012
לוחות שנתיים- 2011
לוחות שנתיים- 2010
לוחות שנתיים- 2009
לוחות שנתיים- 2008
לוחות שנתיים- 2007
לוחות שנתיים- 2006
לוחות שנתיים- 2005
לוחות שנתיים- 2004
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©