הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסיית ישראל  -  אוכלוסייה לפי דת ורמת דתיות
 
אוכלוסייה לפי דת ורמת דתיות
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.8.2016 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא: עמדות הציבור כלפי מערכת החינוך בישראל
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 9.5.2016 אוכלוסיית ישראל ערב יום העצמאות ה-68 של מדינת ישראל - 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 20.4.2016 האוכלוסייה הדרוזית בישראל - לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 20.9.2015 האוכלוסייה המוסלמית בישראל - נתונים לרגל חג הקרבן
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 23.12.2015 האוכלוסייה הנוצרית בישראל - נתונים לרגל חג המולד, 25.12.2015
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
דת
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
סטטיסטי-קל
האוכלוסייה הערבית בישראל 2008 (סטטיסטי-קל)
האוכלוסייה הערבית 2008 (סטטיסטי-קל) - בשפה הערבית
 
רמת דתיות
רמת חרדיות ביישובים ובאזורים סטטיסטיים
הגדרות והסברים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
החלוקה של האוכלוסייה לפי רמת הומוגניות חרדית - 2013
רשימת יישובים ואזורים סטטיסטיים שבהם מתגוררת אוכלוסייה חרדית לפי רמת הומוגניות חרדית pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
תכונות אוכלוסייה על פי רמות מקובצות של הומוגניות חרדית-שנים נבחרות excel לחץ לקבלת קובץ בפורמט
פרסומים מתוך "כלים,מחקרים וניירות עבודה"
שם הפרסום
תכונות כלכליות של האוכלוסייה החרדית בישראל 1998 - 2010
רמת דתיות בשכונות המגורים: תפיסות התושבים לעומת המציאות
החרדים-תפרוסת גאוגרפית ומאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של האוכלוסייה
שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראל
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©