הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסיית ישראל  -  אוכלוסייה בשנים נבחרות
 
אוכלוסייה בשנים נבחרות
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסייה וצפיפות לקמ''ר ביישובים שמנו 5,000 תושבים ויותר ב-31.12.2017
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט יישובים ואוכלוסייה, לפי מעמד מוניציפלי ומחוז
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט יישובים ואוכלוסייה, לפי צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט יישובים ואוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, נפה ואזור טבעי
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסייה, לפי מחוז, נפה ודת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט יישובים ואוכלוסייה, לפי מחוז, נפה, דת וקבוצת אוכלוסייה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסייה, לפי דת
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל, מין ומספר זכרים ל-1,000 נקבות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט יהודים, לפי יבשת מוצא, יבשת לידה ותקופת עלייה
פרסומים מתוך "כלים,  מחקרים וניירות עבודה"
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©