הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסייה   -  תחזית אוכלוסייה
 
תחזית אוכלוסייה
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 21.5.2017 תחזית אוכלוסיית ישראל עד שנת 2065
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת 2065 :
word   pdf  לחץ לקבלת לוח בפורמט תחזית אוכלוסיית ישראל 2015-2065 
Excel   pdf  לחץ לקבלת לוח בפורמט לוח סיכום: אוכלוסייה בשנת הבסיס 2015 ותחזיות לשנים נבחרות, לפי קבוצת אוכלוסייה וחלופה 
Excel   pdf  לחץ לקבלת לוח בפורמט הנחות של שיעורי פריון, תוחלת חיים, והגירה בינלאומית, לפי קבוצת אוכלוסייה וחלופה 
Excel מקורות גידול האוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה וחלופה 
Excel תחזית אוכלוסייה לפי קבוצת אוכלוסייה, מין וגיל - חלופה גבוהה 
Excel תחזית אוכלוסייה לפי קבוצת אוכלוסייה, מין וגיל - חלופה בינונית 
Excel תחזית אוכלוסייה לפי קבוצת אוכלוסייה, מין וגיל - חלופה נמוכה 
Excel שיעורי תמותה - יהודים 
Excel שיעורי תמותה - ערבים 
Excel שיעורי פריון סגוליים 
תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת 2035 >>>
תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת 2030 >>>
תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך: 2059-2009 >>>
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©