הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - אוכלוסיות נבחרות  -  ילדים
 
ילדים
  דירוג השמות שניתנו לילדי שנת 2016, לפי רמת שכיחות ודת       הגדרות וההסברים
  דירוג השמות שניתנו לילדי שנת 2015, לפי רמת שכיחות ודת
  דירוג השמות שניתנו לילדי שנת 2014, לפי רמת שכיחות ודת
  דירוג השמות שניתנו לילדי שנת 2013, לפי רמת שכיחות ודת
  דירוג השמות שניתנו לילדי שנת 2012, לפי רמת שכיחות ודת
  דירוג השמות שניתנו לילדי שנת 2011, לפי רמת שכיחות ודת
  דירוג השמות שניתנו לילדי שנת 2010, לפי רמת שכיחות ודת
אחוז ילדים ביישובים מעל 2,000 תושבים - סוף 2016
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 3.9.2017 הכנסות והוצאות של משקי בית עם שני ילדים או יותר עד גיל שש: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 5.12.2018 בעלי תעודת עיוור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 18.11.2018 לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2018
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 31.5.2016 דור העתיד של ישראל - ילדים וצעירים עד גיל 24 נתונים נבחרים מתוך דוח פני החברה מס' 8
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 16.10.2017 מעורבות תלמידי גן חובה עד כיתה יב בתאונות דרכים עם נפגעים בשנות הלימודים תשע"א-תשע"ו (2015/16-2010/11)
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.12.2014 סקר ארוך טווח - ממצאים עיקריים בנושא קריאת ספרים והשכלה (מחזור שני 2013) ומתוך שאלון נוער (מחזור ראשון 2012)
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל ומין, מחוז ונפה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל, מין וצורת יישוב
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין וגיל
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי דת, מצב משפחתי, מין וגיל
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל, מין ומספר זכרים ל-1,000 נקבות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט יהודים, לפי יבשת מוצא, מין וגיל
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט ילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי סוג משק בית, מספר ילדים עד גיל 17 במשק בית וקבוצת אוכלוסייה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט ילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי סוג משק בית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט ילדים עד גיל 24 במשפחות חד-הוריות, לפי תכונות הורה, סוג משק בית וגודל משק בית
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט בתי ספר, כיתות ותלמידים בחינוך יסודי
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©