הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -   -  כניסות ויציאות של מבקרים מחו"ל
 
כניסות ויציאות של מבקרים מחו"ל
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 5.11.2018 כניסות מבקרים לישראל: אוקטובר 2018
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf כניסות של מבקרים בישראל (תיירים ומבקרי יום)
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf כניסות תיירים בישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf כניסות תיירים ומבקרי יום, לפי ארץ אזרחות ודרך נסיעה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf יציאות מבקרים, לפי משך השהייה בישראל ואופן מעבר
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf יציאות מבקרים, לפי משך השהייה בישראל ואופן מעבר
לוחות מתוך פרסום "תיירות ; 2016":
רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה
  
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט כניסות מבקרים, לפי ארץ אזרחות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט כניסות תיירים, לפי גיל ומין
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט יציאות מבקרים, לפי משך שהייה בישראל ולפי אופן מעבר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט כניסות ויציאות של ישראלים ומבקרים מחו''ל
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט יציאות לחו''ל של ישראלים וכניסות מבקרים, לפי אופן מעבר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תנועת מטוסים ונוסעים נכנסים ויוצאים, לפי סוג טיסה והשתייכות לאומית של חברת התעופה
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
מאגר נתונים- תיירות ושירותי הארחהמאגר נתונים
סטטיסטי-קל
מלונות 2009-1990 (סטטיסטי-קל) מלונות 2009-1990 (סטטיסטי-קל)
תיירות 2008 (סטטיסטי-קל) תיירות 2008 (סטטיסטי-קל)
 
מילון המונחיםמילון המונחים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©