17/09/2018 הנתונים פורסמו בתאריך
    2018/3     רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה
לבחירת רבעונים מתקופות אחרות
        מבוא
       תיירות .1
       הכנסות מתיירות והוצאות של ישראלים היוצאים לחו"ל .2
       בתי מלון .3
       אירוח אחר .4
       שונות .5
        מבוא
הגדרות והסברים
       תיירות .1
כניסות מבקרים (תיירים ומבקרי יום) .1
כניסות מבקרים, לפי אופן מעבר .2
כניסות מבקרים, לפי יבשת וארץ אזרחות .3
כניסות תיירים וביקורי יום, לפי יבשת, ארץ אזרחות ואופן מעבר .4
כניסות תיירים דרך האוויר .5
נוסעים בשיוט, לפי יבשת וארץ אזרחות .6
כניסות תיירים דרך האוויר, לפי ארצות אזרחות נבחרות (נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה) .7
כניסות מבקרים, לפי גיל ומין .8
יציאות מבקרים, לפי משך השהייה בישראל ואופן מעבר .9
ממוצע שהייה (ימים) עד חודש ועד שנה של תיירים יוצאים, לפי יבשת וארץ אזרחות .10
יציאות לחו"ל וחזרות של ישראלים .11
יציאות של ישראלים לחו"ל, לפי גיל ומין .12
ישראלים יוצאים לחו"ל, לפי גיל, מין ואופן מעבר .13
יציאות של ישראלים לחו"ל, לפי אופן מעבר ותחנות גבול .14
חזרות של ישראלים מחו"ל, לפי אופן מעבר ותחנות גבול .15
חזרות של ישראלים, לפי משך השהייה בחו"ל ואופן מעבר .16
משך השהייה של ישראלים בחו"ל, לפי אופן מעבר .17
       הכנסות מתיירות והוצאות של ישראלים היוצאים לחו"ל .2
הכנסות מתיירות והוצאות של ישראלים היוצאים לחו"ל .18
       בתי מלון .3
חדרים, מיטות, לינות, תפוסת מיטות, פדיון ומשרות בשירותי הארחה .19
חדרים, מיטות, לינות ותפוסת מיטות בכל המלונות .20
מלונות תיירות, חדרים, מיטות, אורחים, לינות ותפוסה .21
חדרים, מיטות, לינות ותפוסת מיטות במלונות אחרים .22
מלונות תיירות וחדרים, לפי מחוז, ולפי נפות ויישובים נבחרים .23
מלונות תיירות וחדרים, לפי רמה וסוג ביישובים נבחרים .24
אורחים ולינות במלונות תיירות, לפי יבשת וארץ המגורים של האורחים ולפי רמה וסוג ביישובים נבחרים .25
אורחים במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .26
לינות במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .27
לינות תיירים במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .28
לינות ישראלים במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .29
תפוסת החדרים במלונות תיירות, לפי יישובים נבחרים .30
תפוסת המיטות במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .31
תפוסת החדרים במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .32
אורחים, לינות ותפוסה במלונות תיירות, לפי יישובים נבחרים .33
לינות ותפוסה במלונות תיירות, לפי רמות עיקריות ביישובים נבחרים .34
מלונות תיירות, חדרים, אורחים ולינות, לפי יבשת המגורים של האורחים, ותפוסת חדרים, לפי מחוז ונפות נבחרות .35
מלונות תיירות בקיבוצים ובמושבים, חדרים, מיטות, אורחים, לינות ותפוסה .36
מלונות תיירות בקיבוצים ובמושבים, חדרים, אורחים, לינות ותפוסה, לפי אזור .37
פדיון, משרות ושכר בכל המלונות .38
פדיון, משרות ושכר במלונות תיירות .39
פדיון, משרות ושכר במלונות אחרים .40
פדיון במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .41
פדיון מתיירים במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .42
פדיון ממוצע ללינה במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .43
פדיון ממוצע מתיירים ללינת תייר במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .44
פדיון (סך הכל) במלונות תיירות, לפי יישובים נבחרים .45
פדיון מתיירים במלונות תיירות, לפי יישובים נבחרים .46
פדיון (סך הכל) במלונות תיירות, לפי רמות עיקריות ביישובים נבחרים .47
פדיון מתיירים במלונות תיירות, לפי רמות עיקריות ביישובים נבחרים .48
משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במלונות תיירות, לפי רמה וסוג .49
משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במלונות תיירות, לפי יישובים נבחרים .50
משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במלונות תיירות, לפי רמות עיקריות ביישובים נבחרים .51
פדיון, משרות ושכר במלונות תיירות בקיבוצים ובמושבים .52
       אירוח אחר .4
אירוח כפרי .53
אירוח כפרי פרטי .54
אירוח כפרי, לפי אזור .55
אירוח כפרי פרטי, לפי אזור .56
אירוח כפרי בקיבוצים ובמושבים שיתופיים .57
אירוח כפרי בקיבוצים ובמושבים שיתופיים, לפי מחוזות ונפות נבחרות .58
אכסניות נוער, מיטות, אורחים, לינות (לפי יבשת מגורים של האורחים) ותפוסת מיטות .59
אכסניות נוער, לינות, מיטות ותפוסת מיטות, לפי מחוז .60
בתי ספר שדה עם אכסניות, לפי מחוז, חדרים ומיטות .61
חדרים, מיטות, לינות ותפוסת מיטות, בבתי ספר שדה .62
       שונות .5
ביקורים והכנסות באתרי רשות הטבע והגנים, לפי סוג האתר .63
ביקורים באתרי רשות הטבע והגנים, לפי סוג האתר ומחוז .64
לינות במלונות תיירות ביישובים נבחרים - נתונים מנוכי עונתיות ומגמה .65
פדיון במלונות תיירות ביישובים נבחרים - נתונים מנוכי עונתיות ומגמה .66
לבחירת רבעונים מתקופות אחרות
רבעון מספר
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©