כנס חשיפת ממצאי סקר המיומנויות בישראל PIAAC
 
ביום: שלישי בתאריך: 28/06/2016, כ"ב סיון תשע"ו בין השעות: 13:30-9:00
מקום: משכן הכנסת
לוח זמנים:
   
11:00-9:00 כנס מרכזי - חשיפת ממצאי סקר המיומנויות 
11:30-11:00 הפסקה 
13:30-11:30 סקירה מקצועית ומחקרים ראשונים בישראל בשיתוף מרכז המחקר והמידע של הכנסת 
חיפוש באירועים  
ימי עיון והרצאות
ימי עיון וכנסים
מסיבות עיתונאים
הרצאות והדרכות
נציגי למ"ס בכנסים בין-לאומיים
קישורים לכנסים מקצועיים
ימי עיון, הרצאות ומצגות
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©