כנס לגיבוש המערכת הסטטיסטית הלאומית
 
ביום: חמישי בתאריך: 16/11/2017, כז" חשוון תשע"ח בין השעות: 15:00-09:00
מקום: מרכז שלווה, ירושלים
לוח זמנים:
   
09:10-09:00 התכנסות 
09:15-09:10 פתיחה  פרופ' דני פפרמן, הסטטיסטיקן הלאומי ומנהל הלמ"ס
09:30-09:15 תפקיד המועצה הציבורית לסטטיסטיקה בתיאום המערכת הסטטיסטית הלאומית  פרופ' ראובן גרונאו, יו"ר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה
09:45-09:30 דברי ברכה  פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה
10:15-09:45 שימוש בנתונים ככלי לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות  מר אודי פראוור, ראש אגף תכנון ומדיניות משרד רוה"מ
10:30-10:15 הפסקת קפה 
10:45-10:30 חשיבותה של המערכת הסטטיסטית הלאומית  פרופ' דני פפרמן, הסטטיסטיקן הלאומי ומנהל הלמ"ס
11:00-10:45 עקרונות איכות בין לאומיים של מערכת סטטיסטית לאומית  מר יואל פינקל, המשנה לסטטיסטיקן הלאומי
11:30-11:00 מדדי איכות מקובלים בעולם  פרופ' משה פולק, המדען הראשי, הלמ"ס
11:50-11:30 כלים מעשיים לעמידה בתקני איכות ולשיתוף פעולה  גב' סיגלית מזא"ה, ראש אגף א קשב"ל ותיאום סטטיסטי
12:45-11:50 סוגיות, אתגרים והזדמנויות 
13:00-12:45 חשיפת מדד הפריפאריאליות  גב' לואיזה בורק, מנהלת אגף בכיר מתודולוגיה סטטיסטית
מפת הפריפריאליות (נספח למצגת מדד הפריפריאליות) 
14:00-13:45 היבטים תקשורתיים בסטטיסטיקה רשמית אמינה ומתואמת, אנשי תקשורת בכירים (סרטון) 
חומר נוסף 
תרשים התקנון לעבודה סטטיסטית 
תרשים המודל הגנרי לתהליכי ייצור סטטיסטיים 
חיפוש באירועים  
ימי עיון והרצאות
ימי עיון וכנסים
מסיבות עיתונאים
הרצאות והדרכות
נציגי למ"ס בכנסים בין-לאומיים
קישורים לכנסים מקצועיים
ימי עיון, הרצאות ומצגות
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©