מאין באנו ולאן הגענו? מה קרה לנו עם השנים בתחומי החיים השונים
 
השקת ממצאי סקר ארוך טווח של הלמ"ס ומחקרי אורך בתחומי החברה והכלכלה בישראל
ביום: רביעי בתאריך: 31/01/2018, טו" שבט תשע"ח בין השעות: 15:00-08:45
מקום: מלון יהודה, דרך חיים ע. קוליץ 1, ירושלים
לוח זמנים:
   
10:10-09:30 התכנסות 
09:30-08:45 התכנסות 
09:40-09:30 בפתח היום  פרופ' צבי אקשטיין, יו"ר ועדת ההיגוי של סקר מעקב ארוך טווח
10:10-09:40 חשיבות השימוש במקדמי ניפוח במחקר מבוסס סקרים  פרופ' דני פפרמן, הסטטיסטיקן הלאומי ומנהל הלמ"ס
 
10:30-10:10 תעסוקת הורים והקשר עם ילדיהם  מר אורן תירוש, אוניברסיטת בר-אילן ומכון ברוקדייל
10:50-10:30 מעורבות הורים והישגים בלימודים  גב' רשל רוזנברג, אגף מיקרו-כלכלה, למ"ס
 
11:10-10:50 הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי ומצב הבריאות  ד"ר מיכל בנדרלי, אוניברסיטת תל-אביב ומכון גרטנר
 
11:30-11:10 הערכה סובייקטיבית של מחירי דירות והשפעתה  ד"ר לריסה פליישמן, אגף מיקרו-כלכלה, למ"ס
12:00-11:30 הפסקה 
 
12:20-12:00 דינמיקה בתעסוקה בהקשר של מצב בריאות  גב' נרדית שטיין-קאפח, אגף מיקרו-כלכלה, למ"ס
12:40-12:20 מעברים בשוק העבודה  ד"ר טלי לרום, מכון אהרן
13:00-12:40 מוביליות בשכר של צעירים  ד"ר מירי אנדבלד, המוסד לביטוח לאומי
13:20-13:00 דינמיקה של נשירה והתמדה בשוק העבודה  מר איתמר גל, אגף מיקרו-כלכלה, למ"ס
13:40-13:20 ניידות תעסוקתית בשוק העבודה המודרני  גב' אנה רחמילביץ', אגף מיקרו-כלכלה, למ"ס
 
14:10-13:40 דיון על התפתחויות בסקר ארוך טווח  פרופ' צבי אקשטיין, יו"ר ועדת ההיגוי של סקר מעקב ארוך טווח
15:00-14:10 ארוחת צהריים 
חיפוש באירועים  
ימי עיון והרצאות
ימי עיון וכנסים
מסיבות עיתונאים
הרצאות והדרכות
נציגי למ"ס בכנסים בין-לאומיים
קישורים לכנסים מקצועיים
ימי עיון, הרצאות ומצגות
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©