ישראל במספרים 2016
מסיבת עיתונאים לרגל ראש השנה תשע"ז
יום: שלישי תאריך: 27/09/2016, כ"ד אלול תשע"ו שעה: 11:00
מקום: משרדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
לוח זמנים:
ישראל במספרים - נתונים חדשים ונבחרים על ישראל  פרופ' דני פפרמן, הסטטיסטיקן הלאומי ומנהל הלמ"ס
אוכלוסייה בישראל - מאין ולאן  ד"ר אחמד חליחל, סגן מנהל אגף בכיר דמוגרפיה ומפקד
הודעה לתקשורת - נתונים נבחרים מלוחות שנתיים 
הודעה לתקשורת - אוכלוסיית ישראל בפתחה של שנת תשע"ז - 2016 
חיפוש באירועים  
ימי עיון והרצאות
ימי עיון וכנסים
מסיבות עיתונאים
הרצאות והדרכות
נציגי למ"ס בכנסים בין-לאומיים
קישורים לכנסים מקצועיים
ימי עיון, הרצאות ומצגות
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©