ימי עיון, הרצאות ומצגות
אירועים קודמים
26/04/2018 ?השכלה גבוהה בישראל - מה מספרים המספרים
12/03/2018 השקת דו"ח מס' 3 - מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
31/01/2018 מאין באנו ולאן הגענו? מה קרה לנו עם השנים בתחומי החיים השונים
   השקת ממצאי סקר ארוך טווח של הלמ"ס ומחקרי אורך בתחומי החברה והכלכלה בישראל
31/12/2017 כנס סיכום השנה הכלכלית - 2017
   סיכום השנה הכלכלית
16/11/2017 כנס לגיבוש המערכת הסטטיסטית הלאומית
31/10/2017 תדרוך עיתונאים בנושא בינוי, דיור ונדל"ן
   נדל"ן
חיפוש באירועים  
ימי עיון והרצאות
ימי עיון וכנסים
מסיבות עיתונאים
הרצאות והדרכות
נציגי למ"ס בכנסים בין-לאומיים
קישורים לכנסים מקצועיים
ימי עיון, הרצאות ומצגות
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©