הודעות לתקשורת לפי נושא ממשלה ורשויות מקומיות לשנת 2011
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאות משק-הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2010 5.10.2011
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט מדד חדש: קומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות 10.4.2011
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט הרשויות המקומיות בישראל 2009 4.4.2011
קובץ  בפורמט להדפסה Word קובץ ההודעה בפורמט "בין מרכז ופריפריה בישראל": על יום העיון לרגל הוצאת דוח פני החברה 3 שנערך בלמ"ס ביום 5.1.2011 6.1.2011
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©